Licencja BSD (Berkeley Software Distribution License) - omówienie i tłumaczenie

27.05.2008, Marcin Błaszyk

Licencja BSD powstała na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, rozpowszechniano z nią system operacyjny Unix. Na przestrzeni lat treść wzorca licencji ulegała zmianom, by w roku 1999, poprzez usunięcie tzw. klauzuli ogłoszeniowej: “All advertising materials mentioning features or use of this software must display following acknowledgement: This product includes software developed by University of California, Lawrence Berkeley Laboratory” [Wszelkie materiały reklamowe wzmiankujące o możliwościach lub zastosowaniu tego oprogramowania muszą zwierać następujące podziękowania: Ten produkt zawiera oprogramowanie stworzone przez University of California, Lawrence Berkeley Laboratory], uzyskać swoją obecną formę. Licencja BSD w swojej wzorcowej formie jest tylko nieco bardziej restrykcyjna od omówionej poprzednio licencji X (MIT). Nie wdając się więc w szczegóły należy wspomnieć, że licencja, że BSD pozwala na zamknięcie kodu, swobodne dystrybuowanie programu objętego licencją, lub programów zawierających program objęty licencją w formie kodu źródłowego lub w formie kodu wykonawczego pod warunkiem zachowania warunków licencji. BSD podobnie jak MIT zawiera klauzulę wyłączającą odpowiedzialność gwarancyjną. Poniżej tłumaczenie licencji, wersja pdf tutaj.

Copyright (c) <ROK>, <posiadacz praw autorskich>

Wszystkie prawa zastrzeżone

Redystrybucja i używanie, czy to w formie kodu źródłowego, czy w formie kodu wykonawczego, są dozwolone pod warunkiem spełnienia poniższych warunków:

Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą notę kopyrightową, niniejszą listę warunków oraz poniższe oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności.

Redystrybucja kodu wykonawczego musi zawierać powyższą notę kopyrightową, niniejszą listę warunków oraz poniższe oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności w dokumentacji i/lub w w innych materiałach dostarczanych wraz z kopią oprogramowania.

Ani nazwa <ORGANIZACJI>, ani nazwa jej współpracowników nie mogą być użyte celem sygnowania lub promowania produktów pochodzących od tego oprogramowania, bez szczególnego, wyrażonego na piśmie ich zezwolenia.

To oprogramowanie jest dostarczone przez <POSIADACZ PRAW AUTORSKICH> “takim, jakie jest”. Każda, dorozumiana lub bezpośrednio wyrażona gwarancja, nie wyłączając dorozumianej gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego zastosowania, jest wyłączona. W żadnym wypadku posiadacze praw autorskich nie mogą być odpowiedzialni za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, incydentalne, specjalne, uboczne i wtórne szkody (nie wyłączając obowiązku dostarczenia produktu zastępczego lub serwisu, odpowiedzialności z tytułu utraty walorów użytkowych, utraty danych lub korzyści a także przerw w pracy przedsiębiorstwa) spowodowane w jakikolwiek sposób i na podstawie istniejącej w torii odpowiedzialności kontraktowej, całkowitej lub deliktowej (wynikłej zarówno z niedbalstwa jak innych postaci winy), powstałe w jakikolwiek sposób w wyniku używania lub mające związek z używaniem oprogramowania, nawet jeśli o możliwości powstania takich szkód ostrzeżono.

Opublikowane w Licencje open source - tłumaczenia, Prawa autorskie

4 Responses

 1. kangurmk

  “Ani nazwa , ani nazwa jej współpracowników nie mogą być użyte celem sygnowania lub promowania produktów pochodzących od tego oprogramowania, bez szczególnego, wyrażonego na piśmie ich zezwolenia.”

  Czy muszę coś wpisywać pod tag ? Chciałem wpisać swoje imię i nazwisko, bo nie mam żadnej nazwy organizacji, ale wtedy słowa “nie mogą być użyte celem sygnowania” wydają mi się sprzeczne z częścią
  “Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą notę kopyrightową, niniejszą listę warunków oraz poniższe oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności.”
  czyli umieszczenie przez osoby trzecie
  Copyright (c) ,
  jest obowiązkowe ale i sprzeczne wtedy z “nie mogą być użyte celem sygnowania”.
  Zapewne sie mylę, więc byłbym wdzięczny za wytłumaczenie.

 2. Marcin Błaszyk

  W tym zapisie licencji, co do którego masz wątpliwości, chodzi o zakaz posługiwania się nazwą przedsiębiorstwa/organizacji, która stworzyła oprogramowanie, które jest modyfikowane (”produkty pochodzące od”), dla promocji (w sensie marketingowym) zmodyfikowanego oprogramowania. Pierwotnie chodziło o zakaz posługiwania się nazwą uniwersytetu Berkeley dla promowania oprogramowania, które powstało jako modyfikacja programów tworzonych na uniwersytecie i dystrybuowanych na licencji BSD. Jeżeli uznasz to za stosowne, nie ma przeszkód, by dystrybuować twój produkt na licencji z zapisem:

  “Nazwisko [POSIADACZ PRAW AUTORSKICH], nie może być użyte celem sygnowania lub promowania produktów pochodzących od tego oprogramowania, bez szczególnego, wyrażonego na piśmie jego zezwolenia.”

  Dla wersji angielskojęzycznej proponuję:

  “The name [NAME OF COPYRIGHT HOLDER] may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.”

 3. błaszyk-jarosiński » Blog Archive » Naruszający warunki licencji GNU GPL nie są bezkarni

  […] komercyjnymi inaczej licencjonowałby swój produkt wykorzystując chociażby wzory licencji BSD czy X 11. Co zrobić, jeżeli ktoś naruszył warunki licencji? Twórca nie jest bezsilny i może […]

 4. Paweł Kosiński

  “Redystrybucja i używanie, czy to w formie kodu źródłowego, czy w formie kodu wykonawczego (…)”
  “Redystrybucja kodu wykonawczego (…)”
  Nie powinno być “kodu wykonywalnego”?
  Programy mogą być rozprowadzane w postaci kodu źródłowego (gdy trzeba je samemu skompilować, albo kompilacja nie jest wymagana - języki interpretowane), albo kodu maszynowego, zwanego też wykonywalnym lub binarnym.
  Wydaje mi się, że nastąpiła pomyłka podczas tłumaczenia.

Skomentuj

Uwaga: Komentarze są moderowane. Twój komentarz pojawi się po autoryzacji.