blaszyk-jarosinski.pl

Od 2008 r. dzielimy się wiedzą o prawie nowych technologii i własności intelektualnej.

Kategoriia

Dane osobowe/ RODO

Kto nie może być inspektorem ochrony danych (IOD)?

Przepis art. 38 ust. 6 RODO stanowi wyraźnie, że inspektor ochrony danych (IOD) może wykonywać u administratora lub podmiotu przetwarzającego także inne zadania i obowiązki pod warunkiem, że nie będzie to powodowało konfliktu interesów. RODO nie zawiera jednak katalogu sytuacji,… Więcej →

Czy muszę usunąć z bazy wszystkie dane osobowe użytkownika serwisu?

Wobec rosnącej świadomości prawnej użytkowników serwisów internetowych nie dziwi fakt, że administratorzy takich serwisów coraz częściej szybko reagują na różnego typu zawiadomienia i żądania użytkowników, celem uniknięcia negatywnych konsekwencji prawnych wynikających z zaniechania odpowiednich działań. Podejmowanie odpowiednich działań przez administratorów… Więcej →

Umowa o nabycie bazy danych osobowych

W praktyce obrotu gospodarczego nie zawsze opłacalne jest tworzenie od podstaw bazy danych osobowych. Stąd niejednokrotnie przedsiębiorcy zawierają pomiędzy sobą umowy, w wyniku których nabywają prawa do baz danych zawierających dane osobowe osób fizycznych. Czy takie umowy są legalne, jaką… Więcej →

Targetowanie behawioralne – tak w kontekście zbliżającego się dnia ochrony danych osobowych

Targetowanie behawioralne można rozpatrywać z wielu punktów widzenia. Z perspektywy prawnika jest to przede wszystkim pytanie o granice dopuszczalnych działań z wykorzystaniem danych osobowych. Należy zacząć od tego, że przetwarzanie danych osobowych w sieciach informatycznych reguluje w pierwszej kolejności ustawa… Więcej →

Nowy rok, nowe projekty… stare problemy z danymi osobowymi

Początek roku z jednej strony sprzyja wszelkim podsumowaniom roku ubiegłego, z drugiej zaś nastraja pozytywnie i daje nadzieję, że w sieci pojawi się sporo nowych, interesujących serwisów. Mam nadzieję, że za wieloma z nich będą stać start-upy z Polski. Przy… Więcej →

Publikacja dokumentacji medycznej – pytanie czytelnika

Pytanie: Jak wygląda problematyka publikacji zapisów z dokumentacji medycznej na blogach? Czy dozwolona jest otwarta publikacja przebiegu leczenia wraz z nazwiskami osób biorących udział w leczeniu? Odpowiedź: Nie można upubliczniać danych osobowych dotyczących przebiegu leczenia i jakiejkolwiek dokumentacji medycznej, która… Więcej →

Zgłoszenie zbioru danych osobowych do GIODO jak zaklęcie

Kolejne przypadki wycieku danych osobowych ze zbiorów danych nie tylko serwisów społecznościowych i banków pokazują, że nie sztuką jest dane osobowe zebrać i zgłosić zbiór do GIODO, ale konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie tych zbiorów, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ochronę danych… Więcej →

Administrator serwisu nie zawsze jest administratorem danych osobowych

Podmiot prowadzący serwis internetowy, w którym użytkownicy umieszczają dane osobowe nie musi być administratorem tych danych. Zgodnie z definicją administratora danych osobowych zawartą w ustawie o ochronie danych osobowych (art. 7 pkt 4) administratorem jest osoba, która decyduje o celach… Więcej →

Democamp East/West 2009 Poznań Start-ups and Law

During the opening ceremony at Democamp East/West 2009 Poznań we have made a presentation ‚Start-ups and Law’. We spoke about the following points which are based on the most often raised questions during our talks with start-ups: fundamental issues, e.g…. Więcej →

Nowy wzór zgłoszenia zbioru danych osobowych do GIODO

10 lutego wejdzie w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz.U. 2008 r. Nr 229 poz. 1536).

© 2019 blaszyk-jarosinski.pl

W górę ↑