I. Wyłączenie odpowiedzialności

Mimo że, naszym celem jest, aby publikowane przez nas materiały były źródłem rzetelnej i fachowej wiedzy na temat prawnych aspektów związanych z IT, to jednak formuła bloga, która zakłada zwięzłość i zrozumiałość przekazu, nie pozwala uznać, aby wspomniane materiały mogły być traktowane jako formalne, kompleksowe opinie, czy też porady prawne.

Złożoność sytuacji, jakie występują w praktyce w zakresie IT, a także okoliczność, że w obszarze nowych technologii regulacje prawne nie nadążają za rozwojem techniki, a ponadto także częste zmiany aktów prawnych, pojawiające się nowe uregulowania, powodują, że określone informacje, opublikowane przez nas jakiś czas temu, mogą nie uwzględniać aktualnego stanu prawnego.

Podkreślamy, że w naszych materiałach mogą pojawić się błędy zwłaszcza, że piszemy o zagadnieniach z obszaru, który nigdy nie będzie miał skrojonych regulacji prawnych na miarę potrzeb. Rozwój techniki zawsze wyprzedza rozwój prawa, które potrzebuje czasu na wypracowanie odpowiednich reguł. Stąd pewne tezy, które dziś wydają się prawidłowe mogą zostać zanegowane w przyszłości przez orzecznictwo, nowe regulacje prawne. Nadto w grę wchodzi czynnik ludzki, przy dużej liczbie publikacji zawsze może przytrafić się nam pomyłka.

W razie wystąpienia problemu prawnego, który w jakiejś części został omówiony przez nas na blogu, rekomendujemy udanie się po poradę do adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego. W razie potrzeby my również służymy pomocą.

II. Zastrzeżenie praw autorskich

Materiały zamieszczane przez nas na blogu w większości są materiałami naszego autorstwa, w związku z czym są objęte ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa autorskiego można korzystać z opublikowanych przez nas materiałów w zakresie własnego użytku osobistego, co oznacza że można np. ściągnąć te materiały nieodpłatnie na własny użytek, chyba że zastrzeżono wykorzystanie określonych materiałów w szerszym zakresie niż własny użytek osobisty.

Podkreślamy natomiast, że niedopuszczalne jest modyfikowanie materiałów z bloga, wykorzystywanie materiałów we własnych opracowaniach, w szczególności korzystanie z nich w sposób komercyjny.