Uchwały w spółce z o.o. podejmowane drogą elektroniczną

2017-04-25 Skomentuj

Jeśli spółka z o.o. została założona drogą elektroniczną, tzn. przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym, zaś w czasie późniejszym jej umowa nie była zmieniana albo była zmieniana tylko przy wykorzystaniu wzorca umowy, wówczas zarówno wspólnicy tej spółki, jak i organy spółki, np. Zarząd lub Zgromadzenie Wspólników mogą podejmować określone czynności lub uchwały […]

Czytaj dalej »

Rejestracja znaków towarowych w EUIPO (dawniej OHIM) – koszty

2016-10-07 Skomentuj

Znaki towarowe stanowią często istotną o ile nie najważniejszą i najbardziej wartościową część aktywów przedsiębiorstwa. Dlatego też warto zadbać o ich należytą ochronę, którą możemy wzmocnić poprzez rejestrację znaku w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który wcześniej funkcjonował pod nazwą Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). Rejestracja znaku daje przedsiębiorcy, prawo do zakazywania […]

Czytaj dalej »

Po wygranym sporze o domenę z rozszerzeniem .pl – co zrobić, aby faktycznie zacząć korzystać z domeny?

2014-07-15 Skomentuj

W związku z korzystnym rozstrzygnięcie sporu o domenę akrostal.com.pl, w którym mieliśmy przyjemność reprezentować naszego klienta, chcielibyśmy podzielić się doświadczeniami związanymi z procedurą doprowadzenia do przejęcia domeny już po wyroku. Bowiem wygranie sprawy przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie nie oznacza automatycznego przeniesienia prawa do korzystania z […]

Czytaj dalej »

Nazwa domeny w domenie eu jako wspólnotowy znak towarowy

2014-07-11 Skomentuj

W dobie globalizacji istotnym elementem prowadzonej działalności gospodarczej jest domena internetowa, która zwraca uwagę użytkowników sieci na działalność przedsiębiorcy. Należy zdawać sobie sprawię z faktu, iż uczestnicy rynku, decydując się na rejestrację nazw domen internetowych, nie uzyskują z tego tytułu prawa ochronnego do nazwy, jako znaku towarowego, lecz jedynie abonament na czasowe, wyłączne korzystanie z […]

Czytaj dalej »

Krajowy Rejestr Karny i odpisy z ksiąg wieczystych – od 1 lipca 2014 r. także online

2014-07-07 Skomentuj

Z dniem 01 lipca 2014 r. udostępniono użytkownikom Internetu kolejną funkcjonalność w serwisach prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości – od tego dnia można złożyć wniosek o udostępnienie i otrzymać online, bez wychodzenia z domu, informację z Krajowego Rejestru Karnego oraz zamówić i otrzymać online odpis lub wyciąg z księgi wieczystej, mający moc dokumentu urzędowego.

Czytaj dalej »

Deregulacja zbiórek publicznych

2014-07-01 Skomentuj

Z dniem 18 lipca 2014 r. wchodzi w życie ustawa o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych, która zmieni sposób przeprowadzania zbiórek publicznych. Ma być prościej i szybciej! Co więcej, nowe przepisy ustawy pozwalają na rozwój tzw. crowdfundingu społecznościowego. Wraz z wejściem w życie ustawy zbiórki elektroniczne można będzie prowadzić bez żadnych formalności. W tym wypadku przejrzystość i […]

Czytaj dalej »

Wygrana w sprawie o domenę akrostal.eu

2014-06-16 Skomentuj

Ponieważ możemy pochwalić się wygraną w sporze o domenę z rozszerzeniem .eu (akrostal.eu) – link do wyroku: http://eu.adr.eu/adr/decisions/decision.php?dispute_id=6531 poniżej kilka słów o specyfice sporów przed sądem arbitrażowym do spraw domen .eu w kontekście cybersquattingu (który nie był istotą sporu we wspomnianej wyżej sprawie, ale który jest podłożem wielu sporów o domeny .eu).

Czytaj dalej »

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę “z o.o. – komandytową”.

2013-02-01 Komentarzy: 1

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania związane z prowadzeniem takiej działalności. W związku z powyższym warto rozważyć przekształcenie spółki cywilnej w jedną ze spółek prawa handlowego, co pomoże ograniczyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dobrym wyborem ze względu na poziom obciążeń podatkowych oraz zakres […]

Czytaj dalej »