W dobie globalizacji istotnym elementem prowadzonej działalności gospodarczej jest domena internetowa, która zwraca uwagę użytkowników sieci na działalność przedsiębiorcy. Należy zdawać sobie sprawię z faktu, iż uczestnicy rynku, decydując się na rejestrację nazw domen internetowych, nie uzyskują z tego tytułu prawa ochronnego do nazwy, jako znaku towarowego, lecz jedynie abonament na czasowe, wyłączne korzystanie z nazwy domeny.

Przedsiębiorcy, chcąc wzmocnić swoją pozycję na rynku oraz zwiększyć rozpoznawalność marki, często decydują się na rejestrację znaku towarowego, którego nazwa odpowiada nazwie posiadanej przez nich domeny. Niestety często nie zdają sobie sprawy z faktu, iż pomyślna rejestracja domeny w EURid (the European Registry of Internet Domain Names) nie oznacza automatycznie pełnej swobody w zgłoszeniu nazwy odpowiadającej nazwie domeny jako wspólnotowego znaku towarowego.

Może się bowiem okazać, iż zgłaszany znak nie nadaje się do zarejestrowania w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) z uwagi na fakt, iż występuje bezwzględna podstawa odmowy rejestracji wskazana w art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

W wyroku wydanym w sprawie pod sygnaturą T 244/12 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, iż „praktyka w zakresie przyznawania nazw domen oraz używania takich nazw nie określa zdolności nazwy domeny do zarejestrowania jej jako wspólnotowego znaku towarowego w kontekście bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji określonych w rozporządzeniu nr 207/2009″.

Oznacza to, iż przedsiębiorca, który decyduje się na rejestrację znaku towarowego, powinien w szczególności upewnić się, że nazwa domeny, którą chce zgłosić jako wspólnotowy znak towarowy w odniesieniu do oferowanych przez przedsiębiorcę towarów i usług: 1) nie posiada charakteru opisowego, 2) posiada zdolność odróżniającą oraz 3) nie składa się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług.