blaszyk-jarosinski.pl

Od 2008 r. dzielimy się wiedzą o prawie nowych technologii i własności intelektualnej.

Tagi

arbitraż

Po wygranym sporze o domenę z rozszerzeniem .pl – co zrobić, aby faktycznie zacząć korzystać z domeny?

W związku z korzystnym rozstrzygnięcie sporu o domenę akrostal.com.pl, w którym mieliśmy przyjemność reprezentować naszego klienta, chcielibyśmy podzielić się doświadczeniami związanymi z procedurą doprowadzenia do przejęcia domeny już po wyroku. Bowiem wygranie sprawy przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy… Więcej →

Jeśli konsument nie podpisze klauzuli arbitrażowej w sporze o domenę

Polecam czytelnikom naszego bloga wywiad z mec. Ireneuszem Matusiakiem z dzisiejszej Rzeczpospolitej ‚Domenę można wygrać od największych‚. Dla tych, którzy toczą właśnie spór o domenę albo handlują sporadycznie domenami, interesujący może okazać się fragment wywiadu dotyczący praktyki Sądu Polubownego ds…. Więcej →

Wyrok w sporze o rejestrację domen yamaha.pl i yamaha.com.pl

Na stronach PIIT dostępna jest treść wyroku Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w sprawie rejestracji nazw domen: yamaha.pl i yamaha.com.pl. W kwestii naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy powoda oraz zarzutów naruszenia przepisów ustawy… Więcej →

Domeny internetowe: wyrok w sprawie hotelarz.pl

Dziś krótka informacja o kolejnym, opublikowanym wyroku Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT. Tym razem spór toczył się o domenę ‚hotelarz.pl’. Z uzasadnienia wyroku (oddalającego powództwo w całości) polecam zwłaszcza wywód arbiter rozpoznającej sprawę na temat tego, czy „(…)… Więcej →

Nowe orzeczenia sądu polubownego w sporach o domeny internetowe

Na stronie internetowej Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji zostały zamieszczone, po dość długiej przerwie, dwa nowe orzeczenia Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT wydane w sprawach o naruszenie praw w wyniku rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych. 1) mybaby.pl… Więcej →

Nowy Regulamin Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT

Osoby zainteresowane tematyką domen internetowych, a zwłaszcza sporów o domeny internetowe, informuję, że na stronie internetowej Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji jest dostępna treść nowego Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT. Jednolity tekst Regulaminu został uchwalony w dniu… Więcej →

Spory o domeny internetowe, część III – mediacje

Odrębnym trybem postępowania przed sądem polubownym są mediacje. Każda osoba dochodząca od abonenta nazwy domeny zaniechania naruszeń swoich praw może złożyć w PIIT wniosek o wszczęcie mediacji. Przy czym mediacje mogą poprzedzać postępowanie arbitrażowe. Aby mediacja mogła zostać przeprowadzona konieczna… Więcej →

Spory o domeny internetowe, część II – arbitraż

Regulamin NASK, który musi zostać zaakceptowany przez osobę rejestrującą domenę przewiduje, iż każda osoba, której prawa zostały naruszone w wyniku rejestracji domeny może ich dochodzić przed sądem polubownym. Ten zapis regulaminu nie wyłącza oczywiście drogi postępowania przed sądem powszechnym, jednak… Więcej →

Spory o domeny internetowe ? część I

Zamiast wstępu Niejednokrotnie zdarza się, że wpisując w przeglądarce internetowej nazwę własnej firmy, czy też innego charakterystycznego dla waszej działalności oznaczenia, odkrywacie ze zdumieniem, że funkcjonuje w sieci domena wykorzystująca nazwę waszej firmy, topowego produktu, czy też zawierająca inne oznaczenie,… Więcej →

© 2019 blaszyk-jarosinski.pl

W górę ↑