Kategoria: Prawa autorskie

Tantiemy za odtwarzanie muzyki w lokalu… albo creative commons

2009-09-21 Skomentuj

W dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej Adam Makosz analizuje problem tantiem z tytułu odtwarzania muzyki w lokalach usługowych: Przedsiębiorcy mogą uniknąć płacenia tantiem. Autor artykułu stawia tezę że “OZZ przyjmują domniemanie, że każde odtwarzanie muzyki w lokalu, gdzie jest prowadzona działalność, wiąże się z osiągnięciem korzyści”. Moim zdaniem bardzo słusznie. Jeżeli ktoś twierdzi, że tak nie […]

Czytaj dalej »

Vblogi a regulacje prawne

2009-09-07 Komentarzy: 3

Jakiś czas temu zadano mi kilka pytań dotyczących videoblogów, poniżej pytania i odpowiedzi. Zacznę jednak od ogólnej informacji. Prowadzenie videobloga wymaga, co do zasady, rejestracji. Videoblog najczęściej jest dziennikiem w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo prasowe: “Dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący […]

Czytaj dalej »

Dozwolony użytek w firmie – kserowanie książek

2009-07-30 Skomentuj

Jedna z osób zadała nam pytanie, czy w przypadku, gdy przedsiębiorca nabywa podręcznik, skrypt, książkę etc. na potrzeby związane z wykonywaną działalnością gospodarczą (tj. będą z takiej książki korzystać pracownicy w toku wykonywania swoich czynności), może wykonać jej kopie swoim pracownikom. Takie pytanie być może zadaje sobie więcej przedsiębiorców, dlatego poniżej krótka odpowiedź na wspomniane […]

Czytaj dalej »

Nie tylko prawo autorskie, są jeszcze prawa do bazy danych

2009-07-20 Komentarzy: 3

W praktyce prowadzenia serwisów internetowych dyskusje na tematy prawne koncentrują się głównie wokół tego, w jaki sposób legalnie wykorzystywać cudze utwory. Ewentualnie, dyskutuje się, czy w odniesieniu do danej nazwy domeny, ten kto ją zarejestrował, ma szanse w sporze z uprawnionym ze znaku towarowego. Tymczasem jest jeszcze co najmniej jeden obszar, który warto mieć na […]

Czytaj dalej »

Jak w serwisie internetowym legalnie wykorzystywać cudze utwory

2009-07-10 Komentarzy: 8

Cytowanie cudzych utworów (tekstów) w serwisie internetowym jest możliwe bez zgody ich twórcy. Jednakże należy wyróżnić co najmniej dwa przypadki takiego cytowania. W pierwszym z omówionych poniżej przypadków twórcy cytowanego utworu nie będzie przysługiwało wynagrodzenie, w drugim istnieje konieczność wypłacenia wynagrodzenia twórcy lub przekazania określonej kwoty organizacji zbiorowego zarządzania prawami twórców.

Czytaj dalej »

Wykonawca serwisu internetowego nie zwraca 25% zaliczki

2009-07-09 Skomentuj

Czy powyższe stwierdzenie jest prawdziwe? Na nieszczęście dla zamawiających wykonanie serwisu internetowego, odpowiedź brzmi – tak. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zob. art. 55 ust. 1) przewiduje bowiem, że: Jeżeli zamówiony utwór ma usterki, zamawiający może wyznaczyć twórcy odpowiedni termin do ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić lub […]

Czytaj dalej »

Umowa wdrożeniowa – kilka praktycznych rad (2)

2009-07-06 Komentarzy: 1

Pod pierwszym postem poświęconym problematyce umów wdrożeniowych Piotr zamieścił komentarz, w którym stwierdził, że jego zdaniem optymalnym rozwiązaniem przy wdrożeniu jest bazowanie na dwóch umowach, z których pierwsza określa parametry produktu, natomiast druga umowa ma charakter wykonawczy względem pierwszej. W mojej opinii, zwłaszcza przy większych wdrożeniach, lepiej jest dokonać głębszego podziału i opracować kilka odrębnych […]

Czytaj dalej »

Start-up IT na Politechnice Poznańskiej

2009-06-19 Skomentuj

24 czerwca wybieramy się z Krzysztofem na spotkanie organizowane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i StartUp-IT. Środowe spotkanie odbędzie się pod hasłem “Złóż wniosek o ochronę patentową”. Przedstawimy na nim prezentację dotyczącą patentów na algorytmy, programy komputerowe… – czy jest to zgodne z prawem?, a także prac dyplomowych studentów politechnik – co jeśli przedmiotem takiej pracy […]

Czytaj dalej »