Kategoria: Domeny

‘Adidas’ w nazwie domeny internetowej

2008-11-14 Komentarzy: 2

Jeden z czytelników naszego bloga – Piotr – zadał następujące pytanie: A co w sytuacji gdy mam domenę z renomowana nazwą np. adidas.net.pl i prowadzę na niej sklep internetowy sprzedający tylko i wyłącznie oryginalne buty adidasa? Czy wówczas adidas może przejąć ?moją’ domenę? Zakładam, że nie mam z adidasem żadnej umowy a jedynie kupuję buty […]

Czytaj dalej »

Domeny internetowe: wyrok w sprawie hotelarz.pl

2008-08-22 Komentarzy: 1

Dziś krótka informacja o kolejnym, opublikowanym wyroku Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT. Tym razem spór toczył się o domenę ‘hotelarz.pl’. Z uzasadnienia wyroku (oddalającego powództwo w całości) polecam zwłaszcza wywód arbiter rozpoznającej sprawę na temat tego, czy “(…) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w sposób formalnie zarejestrowany, może być sprawcą czynu nieuczciwej konkurencji”. […]

Czytaj dalej »

Nowe orzeczenia sądu polubownego w sporach o domeny internetowe

2008-08-12 Komentarzy: 2

Na stronie internetowej Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji zostały zamieszczone, po dość długiej przerwie, dwa nowe orzeczenia Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT wydane w sprawach o naruszenie praw w wyniku rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych. 1) mybaby.pl W pierwszej ze spraw spór toczył się o domenę ?mybaby.pl’. Powódka, jak wynika z uzasadnienia […]

Czytaj dalej »

Nowy Regulamin Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT

2008-07-07 Skomentuj

Osoby zainteresowane tematyką domen internetowych, a zwłaszcza sporów o domeny internetowe, informuję, że na stronie internetowej Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji jest dostępna treść nowego Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT. Jednolity tekst Regulaminu został uchwalony w dniu 28 maja 2008 r. i wszedł w życie z dniem 1 czerwca. Jednocześnie, zgodnie z […]

Czytaj dalej »

Spory o domeny internetowe, część IV ? jak można zwiększyć swoje szanse na odzyskanie nazwy domeny w ewentualnym sporze?

2008-04-15 Komentarzy: 2

Ponieważ nie możemy z góry wykluczyć, że osoba nie mająca podstaw do używania naszego oznaczenia odróżniającego zarejestruje na swoją rzecz nazwę domeny, zawierającą to oznaczenie, powinniśmy zawczasu podejmować działania, które mogą znacznie zwiększyć nasze szanse na uzyskanie korzystnego wyroku sądu arbitrażowego rozstrzygającego w kwestii naruszenia naszych praw w związku z rejestracją spornej nazwy domeny przez […]

Czytaj dalej »

Spory o domeny internetowe, część III – mediacje

2008-04-11 Komentarzy: 1

Odrębnym trybem postępowania przed sądem polubownym są mediacje. Każda osoba dochodząca od abonenta nazwy domeny zaniechania naruszeń swoich praw może złożyć w PIIT wniosek o wszczęcie mediacji. Przy czym mediacje mogą poprzedzać postępowanie arbitrażowe. Aby mediacja mogła zostać przeprowadzona konieczna jest zgoda posiadacza domeny.

Czytaj dalej »