blaszyk-jarosinski.pl

Od 2008 r. dzielimy się wiedzą o prawie nowych technologii i własności intelektualnej.

Kategoriia

Domeny

Nowe orzeczenia sądu polubownego w sporach o domeny internetowe

Na stronie internetowej Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji zostały zamieszczone, po dość długiej przerwie, dwa nowe orzeczenia Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT wydane w sprawach o naruszenie praw w wyniku rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych. 1) mybaby.pl… Więcej →

Nowy Regulamin Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT

Osoby zainteresowane tematyką domen internetowych, a zwłaszcza sporów o domeny internetowe, informuję, że na stronie internetowej Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji jest dostępna treść nowego Regulaminu Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT. Jednolity tekst Regulaminu został uchwalony w dniu… Więcej →

„Jak odebrać domenę” – Puls Biznesu

W dniu 7 maja ukazała się w Pulsie Biznesu oparta na przygotowanym przez nas materiale oraz przez nas komentowana publikacja stanowiąca krótki przewodnik dla osób chcących odzyskać domenę. Zapraszamy do lektury.

Spory o domeny internetowe, część V ? dyskusja

Na naszym blogu znajdziecie składający się z czterech części poradnik, jak radzić sobie w sytuacji, gdy chcecie odzyskać nazwę domeny internetowej.

Spory o domeny internetowe, część IV ? jak można zwiększyć swoje szanse na odzyskanie nazwy domeny w ewentualnym sporze?

Ponieważ nie możemy z góry wykluczyć, że osoba nie mająca podstaw do używania naszego oznaczenia odróżniającego zarejestruje na swoją rzecz nazwę domeny, zawierającą to oznaczenie, powinniśmy zawczasu podejmować działania, które mogą znacznie zwiększyć nasze szanse na uzyskanie korzystnego wyroku sądu… Więcej →

Spory o domeny internetowe, część III – mediacje

Odrębnym trybem postępowania przed sądem polubownym są mediacje. Każda osoba dochodząca od abonenta nazwy domeny zaniechania naruszeń swoich praw może złożyć w PIIT wniosek o wszczęcie mediacji. Przy czym mediacje mogą poprzedzać postępowanie arbitrażowe. Aby mediacja mogła zostać przeprowadzona konieczna… Więcej →

Spory o domeny internetowe, część II – arbitraż

Regulamin NASK, który musi zostać zaakceptowany przez osobę rejestrującą domenę przewiduje, iż każda osoba, której prawa zostały naruszone w wyniku rejestracji domeny może ich dochodzić przed sądem polubownym. Ten zapis regulaminu nie wyłącza oczywiście drogi postępowania przed sądem powszechnym, jednak… Więcej →

Spory o domeny internetowe ? część I

Zamiast wstępu Niejednokrotnie zdarza się, że wpisując w przeglądarce internetowej nazwę własnej firmy, czy też innego charakterystycznego dla waszej działalności oznaczenia, odkrywacie ze zdumieniem, że funkcjonuje w sieci domena wykorzystująca nazwę waszej firmy, topowego produktu, czy też zawierająca inne oznaczenie,… Więcej →

Prawo do domeny internetowej a prawo do znaku towarowego

Na serwisie webhosting.pl można przeczytać nasz, myślę ciekawy, artykuł stanowiący rozszerzenie tematu z ostatniego Barcampa. Tak więc zapraszam do lektury.

© 2019 blaszyk-jarosinski.pl

W górę ↑