Utwór pracowniczy - nabywanie praw autorskich do utworów współrealizowanych przez pracowników i współpracowników

01.03.2011, Marcin Błaszyk

Przy realizacji wszelkich projektów, których rezultatem ma być stworzenie programu komputerowego lub serwisu internetowego istotną kwestią dla podmiotu realizującego przedsięwzięcie, jest nabycie od osób uczestniczących w realizacji projektu autorskich praw majątkowych do efektów prac. Brak skutecznego nabycia praw autorskich może spowodować niemożność zgodnego z prawem korzystania z programu czy serwisu a w przypadku bezprawnego korzystania narazić realizującego projekt na zapłatę wysokiego odszkodowania i zablokowanie możliwości korzystania. Czytaj dalej »

Kategoria: Inne, komentarzy: 7 »

Odpowiedź na pytania czytelnika - przeniesienie praw autorskich

25.02.2011, Marcin Błaszyk

Powiedzmy, że jestem plastykiem-ilustratorem, autorem ilustracji. Zgłaszają się do mnie firmy/jak i osoby prywatne zarówno z całej Europy, jak i z USA. Chcą zakupić moje ilustracje na wyłączność (mieć do nich pełne prawa, tak, żebym nie mógł w ogóle ich już nigdy wykorzystywać, natomiast oni chcą mogliby z nimi zrobić wszystko (od przeróbek, wystawiania jako swoich np. na wystawach, dalszej odsprzedaży itd.). Powiedzmy, że mi to nie przeszkadza i akceptuję to (chciałbym to np. potraktować na zasadzie jakby ilustracji na zamówienie, do której zrzekam się jakichkolwiek praw na rzecz nabywcy (z tym, że mamy tu do czynienia z sytuacja nieco inną - ilustracja jest już gotowa, potencjalny nabywca ją ogląda na mojej stronie, pasuje mu do czegoś - i wtedy ją nabywa). Czytaj dalej »

Kategoria: Inne, komentarzy: 1 »

Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe oraz umowy licencyjne - wybrane zagadnienia

01.02.2011, Marcin Błaszyk

Poniższy artykuł powstał w ramach podsumowań konsultacji prawnych dla startupów, jakie prowadziliśmy w ramach projektu StartUp-IT i ukazał się w serwisie StartUp-IT.pl w dniu 09.12.2010 r.

Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe oraz umowy licencyjne - wybrane zagadnienia

Zgodnie z przepisami art. 17 i 41 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), dalej zwanej: prawem autorskim, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Twórca jest zatem uprawniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych zmierzających do umożliwienia innym osobom korzystania i rozporządzania jego utworem. Czytaj dalej »

Kategoria: Inne, komentarzy: 2 »

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, ’spółka z o.o. komandytowa’

25.01.2011, Krzysztof Jarosiński

Poniższy artykuł powstał w ramach podsumowań konsultacji prawnych dla startupów, jakie prowadziliśmy w ramach projektu StartUp-IT i ukazał się w serwisie StartUp-IT.pl w dniu 22.12.2010 r.

a) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o.o. jest bardzo atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki oraz stosunkowo niską obecnie minimalną wysokość kapitału zakładowego spółki - 5.000 PLN (dwa lata temu było to 50.000 PLN). Prowadzenie działalności w formie sp. z o.o. wiąże się jednak z pewnymi kosztami, np. umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego, co wiąże się z kosztami notarialnymi (także w przypadku zmian umowy spółki - stąd lepiej jest zawczasu dobrze przemyśleć i opracować umowę spółki), spółka z o.o. podlega rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS, co skutkuje wydatkami na opłaty sądowe i opłaty za ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (także w razie zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców). Mimo kosztów, jakie wiążą się z funkcjonowaniem spółki z o.o., jest to najczęściej występująca w obrocie gospodarczym spółka handlowa. Czytaj dalej »

Kategoria: Inne, komentarzy: 8 »

Youtube zawarł umowę z ZAIKSem

20.01.2011, Marcin Błaszyk

YouTube zawarł z ZAIKSem umowę, na mocy której polscy artyści mają otrzymywać tantiemy za publikowane w serwisie teledyski. Pieniądze na tantiemy mają pochodzić z przychodów YouTube  z reklam wyświetlanych podczas odtwarzania wideo. Jak podkreślił na konferencji prasowej Artur Waliszewski z Google Poland konieczne jest jeszcze zawarcie umów z wytwórniami, które pozwolą na emisję reklam podczas wyświetlania klipu.

Kategoria: Prawa autorskie, komentarzy: brak »

Wykorzystywanie cudzych treści w serwisie internetowym

17.01.2011, Marcin Błaszyk

Poniższy artykuł powstał jako podsumowanie konsultacji prawnych dla startupów jakie prowadziliśmy w ramach projektu Startup-IT i ukazał się w serwisie Startup-IT.pl w dniu 19.11.2010 r.

Wykorzystywanie cudzych utworów (np. tekstów, grafiki, materiałów wideo) w serwisie internetowym jest co do zasady możliwe wyłącznie za zgodą twórcy lub innej osoby, której przysługują majątkowe prawa autorskie do tych utworów. Publikując w serwisie utwory bez zgody twórcy, narażamy się na odpowiedzialność odszkodowawczą, która może sięgnąć nawet trzykrotności opłaty, jaką należałoby uiścić podmiotowi uprawnionemu w przypadku udzielenia przez ten podmiot zezwolenia. Czytaj dalej »

Kategoria: Prawa autorskie, komentarzy: 5 »

Prezentacja StartUp-IT

01.07.2010, Marcin Błaszyk

W ostatni piątek 25 czerwca, poprowadziliśmy w ramach seminarium “O sklepach internetowych - Część II” prezentację “Problemy prawne ehandlu -10 reguł, które każdy właściciel sklepu internetowego powinien znać”. Poniżej prezentacja.

Kategoria: Inne, komentarzy: 1 »

Jedna wersja kolorystyczna ? jeden znak towarowy

11.06.2010, Krzysztof Jarosiński

W przypadku zgłaszania do Urzędu Patentowego RP znaków towarowych warto pamiętać, że zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku. Jeśli chodzi o znaki graficzne i słowno-graficzne za jeden znak uważa się oznaczenie obejmujące jedno zestawienie kolorów.

Powyższe ma istotne znaczenie w razie zlecania prac graficznych osobom trzecim. Ważne, aby ustalić, w przypadku wielu wersji kolorystycznych, która zostanie zgłoszona do ochrony. W razie zgłoszenia kilku wersji kolorystycznych do ochrony, konieczne będzie uiszczenie odpowiedniej liczby opłat za zgłoszenie znaku towarowego, która wynosi aktualnie 550 PLN (przy czym za zgłoszenie w postaci elektronicznej odpowiednio 500 PLN). Czytaj dalej »

Kategoria: Prawo własności przemysłowej, komentarzy: brak »