Domeny internetowe: wyrok w sprawie hotelarz.pl

22.08.2008, Krzysztof Jarosiński

Dziś krótka informacja o kolejnym, opublikowanym wyroku Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT. Tym razem spór toczył się o domenę ‘hotelarz.pl’.

Z uzasadnienia wyroku (oddalającego powództwo w całości) polecam zwłaszcza wywód arbiter rozpoznającej sprawę na temat tego, czy “(…) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w sposób formalnie zarejestrowany, może być sprawcą czynu nieuczciwej konkurencji”.
W niniejszej sprawie arbiter uznała, że pozwany prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ponieważ wydzierżawił zarówno domenę, jak i znak towarowy.

Polecam także fragment uzasadnienia poświęcony definicji prasy w rozumieniu prawa prasowego, w odniesieniu do materiałów rozpowszechnianych periodycznie za pomocą sieci.

Wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT z dnia 3 kwietnia 2008 r.

Opublikowane w Domeny

One Response

  1. Chomiak

    Rzeczywiście dobre orzeczenie. Jak tłumaczy w uzasadnieniu sędzia, nie trzeba prowadzić formalnie zarejestrowanej działalności gospodarczej by uczestniczyć w obrocie (” (…) dany podmiot uczestniczy, chociażby ubocznie w działalności gospodarczej.”). To orzeczenie dotyka też innego
    problemu: istnienia wielu pojęć: “przedsiębiorcy”, “działalności na tle różnych ustaw”. Trzeba widać nad każdą sprawą pochylać się indywidualnie, by rozstrzygnąć czy ktoś jest przedsiębiorcą na tle konkretnego zagadnienia.
    Po drugie, z orzeczenia wynika, że największą ochronę dałoby jednak wcześniejsze zarejestrowanie znaku towarowego (oprócz oczywiście samodzielnego wykupienia domeny.

Skomentuj

Uwaga: Komentarze są moderowane. Twój komentarz pojawi się po autoryzacji.