Poznańska Impreza Wolnego Oprogramowania 5. edycja

31.05.2008, Krzysztof Jarosiński

Dziś wzięliśmy z Marcinem udział, jako prelegenci, w 5. edycji Poznańskiej Imprezy Wolnego Oprogramowania (znanej też jako P.I.W.O.). P.I.W.O. organizują studenci i absolwenci kierunku informatyka na Politechnice Poznańskiej, w tym osoby związane z Kołem Naukowym Informatyków - ‘Booboo’.

Nasza prezentacja została wysłuchana z zainteresowaniem, ale myślę, że najciekawsza była półgodzinna dyskusja, jaka wywiązała się po prelekcji, po pytaniach z sali. Rozmawialiśmy o umowach licencyjnych, tych open source’owych, ale i tych komercyjnych, w szczególności o tym, jakie zapisy są korzystne dla producentów oprogramowania, a jakie dla ich nabywców i w jakim zakresie można postanowienia tych umów kształtować z korzyścią dla swojej firmy. Wyjaśniliśmy nadto, jakie są uprawnienia licencjobiorcy, który korzysta z komercyjnego oprogramowania, w tym pod jakimi warunkami dopuszczalna jest dekompilacja programu (tzw. ‘reverse engineering‘) oraz analizowanie programu celem poznania jego idei i zasad (tzw. ‘black box analysis‘). Zastanawialiśmy się też wspólnie, jaka jest skuteczność niektórych postanowień GNU GPL v3 wobec bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. No i jak zawsze pojawił się temat patentowania programów komputerowych.

Naszą prezentację znajdziecie na stronie ‘Nasze publikacje i prezentacje’.

 

Opublikowane w Wydarzenia

4 Responses

 1. dos

  Witam, jestem jednym ze słuchaczy (siedziałem dosyć blisko Panów - niebieska koszulka ;)). Chciałem zadać jedno pytanie, ale nie udało mi się więc pozwolę sobie zadać je tutaj: ciekawi mnie sytuacja, w której osoba podejmująca się reverse engineeringu piszę program w celu zapewnienia kompatybilności (tak jak z tym “programem Microsoftu” :)) i udostępnia ten program na jakiejś licencji open source. W tej sytuacji informacje zdobyte dzięki RE są dostępnie nie tylko dla osób, które tego dokonywały, gdyż informacje te zawarte są w kodzie i/lub w komentarzach do kodu, a licencja GPL pozwala na dostęp do kodu źródłowego dla każdego odbiorcy programu. Mam nadzieję, że nie zagmatwałem ;) Pozdrawiam!

 2. Krzysztof Jarosiński

  Legalny dysponent programu komputerowego (myślę tu o osobie, która np. nabyła legalnie kopię programu, bądź ściągnęła legalnie program ze strony producenta, bądź uprawnionego pośrednika, zawierając odpowiednią umowę licencyjną) ma - w granicach wyznaczonych art. 75 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego zakres stosowania omówiłem podczas prelekcji ? prawo dokonać dekompilacji programu komputerowego i wykorzystać zdobyte informacje w celu zapewnienia kompatybilności programowej tworzonemu przez siebie programu komputerowego. Późniejsze jego rozpowszechnianie na licencji GNU GPL np. w wersji 3, która wymaga zapewnienia dostępności kodu źródłowego takiego programu osobom zainteresowanym nie ogranicza moim zdaniem Twoich uprawnień (co do komentarzy do kodu patrz niżej).

  Zauważ proszę, że dozwolona dekompilacja zapewnia Tobie możliwość uzyskania informacji ?(?) koniecznych do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z innymi programami komputerowymi (?)?. Zatem jeśli wskutek dekompilacji uzyskasz takie informacje, a następnie wykorzystasz je przy tworzeniu kodu własnego, niezależnie tworzonego programu, i tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia kompatybilności, nie widzę przeszkód dla takich działań.

  Obawiasz się, że rozpowszechniając program z jawnym kodem źródłowym ujawniasz rezultat dekompilacji innym osobom. Moim zdaniem nie można postawić Tobie takiego zarzutu, ponieważ ujawniasz jedynie kod źródłowy swojego programu, którego fragmenty były tworzone w oparciu o informacje uzyskane w wyniku dekompilacji innego programu. Inna osoba może albo na podstawie analizy kodu źródłowego Twojego programu albo dekompilując bezpośrednio program komercyjny (zatem w obu przypadkach nie wprost, lecz na skutek dozwolonych prawem działań), dojść jakie pomysły w zakresie kompatybilności zostały wykorzystane w programie przez Ciebie zdekompilowanym [podkreślam mówimy tylko o rozwiązaniach w zakresie kompatybilności programowej lub sprzętowej, choć wiemy, że dekompilując program komercyjny często niemożliwe jest stwierdzenie, jaki fragment kodu poddać dekompilacji].

  Jeśli chodzi o komentarze do kodu, z tym jest większy problem, zwłaszcza jeśli chciałbyś się w nich podzielić z innymi informacjami uzyskanymi w wyniku dekompilacji. Co do zasady jest to niedopuszczalne, aczkolwiek pewną linia obrony może być dla Ciebie tzw. ?prawo cytatu?.
  Zwróć uwagę, że przepis art. 77 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który wyłącza w odniesieniu do programów komputerowych różne formy dozwolonego użytku, nie zawiera wyłączenia ?prawa cytatu? (zapewnia je Tobie art. 29 ust. 1 wyżej wspomnianej ustawy w brzmieniu: ?Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość [np. w programie komputerowym, który jak wyjaśnialiśmy podczas prelekcji z reguły jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego] urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości?. Jak się pewnie domyślasz wyjaśnianie ma sens wyłącznie w odniesieniu do kodu źródłowego. Jak jednak piszą przedstawiciele nauki prawa autorskiego (por. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, wyd. IV, s. 581 i nast., Wydawnictwo Kantor Wydawniczy Zakamycze (obecnie: Wolters Kluwer Polska)], pogląd o możliwości stosowania ?prawa cytatu? w odniesieniu do programów komputerowych jest dyskusyjny i nie można wykluczyć, że w przyszłości zostanie zakwestionowany. Jeśli już jednak rozpowszechniłeś komentarze do kodu w zakresie dotyczącym kompatybilności, tutaj poszukiwałbym ewentualnej ochrony prawnej dla Twych działań.

 3. błaszyk-jarosiński » Blog Archive » Poznańska Impreza Wolnego Oprogramowania 6. edycja

  […] w roli prelegenta na Poznańskiej Imprezie Wolnego Oprogramowania. Podobnie, jak rok temu (zobacz: Poznańska Impreza Wolnego Oprogramowania 5. edycja i komentarze) pytania dotyczyły przede wszystkim: dekompilacji programów komercyjnych, patentowania programów […]

 4. bobby

  < a href = “http://google.com/?p=23&lol= teleology@attractions.pomaded”>.< / a >…

  hello!…

Skomentuj

Uwaga: Komentarze są moderowane. Twój komentarz pojawi się po autoryzacji.