Licencja X (MIT - Massachusetts Institute of Technology) - krótkie omówienie i tłumaczenie.

21.05.2008, Marcin Błaszyk

Rozpoczynamy cykl postów poświęconych licencjom Open Source. Na początek licencja X11 zwana również licencją MIT, choć bardziej precyzyjną nazwa wydaje się X11. Licencja ta została napisana dla X Window System powstałego w roku 1984, jest więc jedną z najwcześniejszych (obok BSD) licencji typu open source, należy do grupy tzw. licencji akademickich. Podstawową zaletą tej licencji jest możliwość “zamknięcia kodu”. Oznacza to, że rozwijając oprogramowanie licencjonowane na X, czy wykorzystując jego fragment lub całość tworząc własny program, możemy to rozwinięte oprogramowanie lub nowy program licencjonować w dowolny sposób nie udostępniając kodu źródłowego. Udostępniając oprogramowanie na warunkach tej licencji, oprócz przekazania każdemu, kto otrzyma kopię programu prawa do rozporządzania nią według swobodnego uznania (kopiowania, rozpowszechniania, wprowadzania zmian itd.), zastrzegamy, że program nie jest objęty żadną gwarancją, a także, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działanie programu oraz za szkody jakie w wyniku działania programu powstały. Udostępniający program zabezpiecza się w ten sposób przed roszczeniami osób trzecich. Poniżej można zapoznać się z moją próbą tłumaczenia Licencji X (wszelkie komentarze mile widziane, krytyczne również), wersja pdf tutaj.

Licencja MIT

Copyright (c) <rok><posiadacz praw autorskich>

 

 

Niniejszym gwarantuje się, bez opłat, że każda osoba, która wejdzie w posiadanie kopii tego oprogramowania i związanych z nim plików dokumentacji (dalej ?Oprogramowanie”) może wprowadzać do obrotu Oprogramowanie bez żadnych ograniczeń, w tym bez ograniczeń prawa do użytkowania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybuowania, sublicencjonowania i/lub sprzedaży kopii Oprogramowania a także zezwalania osobie, której Oprogramowanie zostało dostarczone czynienia tego samego, z zastrzeżeniem następujących warunków:

Powyższa nota zastrzegająca prawa autorskie oraz niniejsza nota zezwalająca muszą zostać włączone do wszystkich kopii lub istotnych części Oprogramowania.

Oprogramowanie jest dostarczone takim, jakie jest, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, nie wyłączając gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonych celów a także braku wad prawnych. W żadnym przypadku twórca lub posiadacz praw autorskich nie może ponosić odpowiedzialności z tytułu roszczeń lub wyrządzonej szkody a także żadnej innej odpowiedzialności czy to wynikającej z umowy, deliktu, czy jakiejkolwiek innej podstawy powstałej w związku z oprogramowaniem lub użytkowaniem go lub wprowadzaniem go do obrotu.

Opublikowane w Licencje open source - tłumaczenia, Prawa autorskie

4 Responses

 1. Krzychu Danek

  Super, czekam na opis kolejnych licencji. Myślę, że temat godny jest nawet osobnego opracowania w formie własnej mini-strony, tak aby móc do tego łatwo się odnieść w przyszłości. Pogadamy, jak już będziecie mieli wszystkie informacje.

 2. błaszyk-jarosiński » Blog Archive » Naruszający warunki licencji GNU GPL nie są bezkarni

  […] inaczej licencjonowałby swój produkt wykorzystując chociażby wzory licencji BSD czy X 11. Co zrobić, jeżeli ktoś naruszył warunki licencji? Twórca nie jest bezsilny i może takim […]

 3. Filip

  Bardzo dziękuję w imieniu swoim i wszystkich tych, którzy nie odważyli się tego jawnie tu wpisać, za podanie polskiego tłumaczenia licencji Open Source. Czy kwestia stosowalności takich licencji w Polsce, a więc w granicach obowiązującego w Polsce prawa, będzie na waszym blogu również poruszona?

  A przy okazji, jest literówka w nazwie kategorii postu - “Licencjie” zamiast “Licencje”.

 4. Stuart

  < a href = “http://google.com/?p=48&lol= cumhuriyet@bizarre.wednesday”>.< / a >…

  áëàãîäàðþ!…

Skomentuj

Uwaga: Komentarze są moderowane. Twój komentarz pojawi się po autoryzacji.