Google nie odpowiada za treść AdWords

23.03.2010, Marcin Błaszyk

Zgodnie z dzisiejszym wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Google Inc. nie ponosi odpowiedzialności za treść słów kluczowych umieszczanych przez reklamodawców w usłudze AdWords. Użytkownik korzystając z tej usługi może wykupić dowolne słowo, z pomocą którego pozycjonowana będzie jego reklama - link sponsorowany. Częstą praktyką jest że reklamodawcy dla pozycjonowania swoich serwisów wykorzystują słowa stanowiące zastrzeżone znaki towarowe. Taka praktyka sama w sobie stanowi oczywiście naruszenie praw ochronnych na znakach towarowych. Przedmiotem rozstrzygnięcia ETS-u było jednak to, czy Google może być pociągnięte do odpowiedzialności za publikowanie takich reklam. Google nie jest odpowiedzialne za naruszenia praw właścicieli marek ponieważ nie decyduje o treści słów kluczowych umieszczanych w automatycznym interfejsie ani jej nie weryfikuje. Jenak po zawiadomieniu o bezprawności takich treści ma obowiązek treści naruszające cudze prawa usunąć.

Opublikowane w Inne, Prawo własności przemysłowej

2 Responses

  1. b.fert

    Żal, że ETS nie ustosunkował się do kwestii używania słów kluczowych jedynie podobnych do zarejestrowanych znaków towarowych, mimo że zostało to podniesione w pytaniu prejudycjalnym.

    Jak do tej pory, po zawiadomieniu o naruszeniu, Google chętnie usuwało reklamy naruszające prawa do znaków towarowych słownych identycznych z kwestionowanymi słowami kluczowymi - czyli już przed wspomnianym wyrokiem spełniało określone w nim przesłanki wyłączenia odpowiedzialności (w praktyce wyrok więc niewiele zmienia). Schody zaczynały się, gdy uprawniony chciał powołać się na znak słowny, który jest jedynie podobny do słowa klucza (np. znak miał treść “firma usługowa xyz” a słowo klucz tylko “xyz”), albo nak znak słowno-graficzny. Google odsyłało go w takim wypadku z kwitkiem - mimo że naruszenie prawa do znaku było ewidentne.

  2. Adrian

    < a href = “http://google.com/?p=6&lol= musils@rally.parenchyma”>.< / a >…

    ñïàñèáî çà èíôó!!…

Skomentuj

Uwaga: Komentarze są moderowane. Twój komentarz pojawi się po autoryzacji.