Czy mój blog to dziennik albo czasopismo i czy mam obowiązek go zarejestrować?

17.12.2008, Krzysztof Jarosiński

Pytanie aktualne, co potwierdza ogromne zainteresowanie, jakie towarzyszy wyrokowi Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 16 grudnia br., jaki został wydany w sprawie p. Leszka Szymczaka, prowadzącego serwis gazetabytowska.pl (gby.pl) - ta sprawa dotyka tego problemu. Utwierdza mnie w tym przekonaniu także jedna z rozmów, jaką prowadziliśmy po ostatnim Barcampie z dwoma jego uczestnikami, na tyle długo, że wychodziliśmy jako ostatni przed organizatorami. Notabene, i sądy (miałyby zapewne) i doktryna mają problem z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście mam świadomość, jak zróżnicowane są dziś blogi i że jednej, ogólnej odpowiedzi znajdującej zastosowanie do wszystkich blogów nie sposób udzielić.

Poniżej krótka odpowiedź oparta na wykładni przepisów ustawy - Prawo prasowe.

Zgodnie z przepisami wspomnianej ustawy (por. art. 20 ust. 1), wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie wojewódzkim (aktualnie: w sądzie okręgowym) właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy. W związku z treścią tego przepisu, zakres pojęć ?dziennik’ oraz ?czasopismo’ ma kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy na postawione w tytule pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej, czy przeczącej.

Dziennikiem w rozumieniu ustawy jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu (art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy).

Czasopismem jest natomiast zgodnie z ustawą druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku; także przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu (por. art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy).

Czy zatem przekaz informacji w ramach bloga wyczerpuje przesłanki do zakwalifikowania go jako dziennik albo czasopismo?

Z pewnością nie mamy w naszej sytuacji do czynienia z:
1)      drukiem, ponieważ informacje na blogu są zapisane w postaci cyfrowej;
2)      przekazem za pomocą dźwięku;
natomiast możemy rozważać ewentualnie, czy przekaz za pomocą dźwięku i obrazu nie dotyczy wielu prowadzonych dziś blogów.

 

W chwili obecnej znaczna część blogów opiera się przede wszystkim na przekazie wyłącznie określonych treści. Takie blogi nie spełniają przesłanek do uznania ich za dziennik albo czasopismo, w związku z czym nie podlegają obowiązkowej rejestracji.   

 

Z uwagi jednak na postęp technologiczny coraz większa liczba bloggerów zamieszcza na swoich blogach video podcasty. Jeśli na określonym blogu pojawiają się wyłącznie video podcasty lub inne formy łącznej prezentacji dźwięku i obrazu, wówczas można zastanawiać się, czy nie mamy do czynienia z przekazem za pomocą dźwięku i obrazu w rozumieniu ustawy - Prawo prasowe, a co za tym idzie, z dziennikiem albo czasopismem wymagającym rejestracji.

 

Zainteresowanych znacznie bardziej rozbudowanymi wyjaśnieniami w tej materii, rekomenduję także lekturę serwisu VaGla.pl.

Opublikowane w Prawo prasowe

4 Responses

 1. Dinth

  Nie wiem jak to jest z prawem prasowym. Współpracuje z pewnym serwisem internetowym który NIE JEST zarejestrowany w żadnym sądzie, jednak JEST zarejestrowany w Bibliotece Narodowej jako czasopismo, posiada numer ISSN, wydaje legitymacje prasowe, itd

 2. Krzysztof Jarosiński

  Jeżeli serwis internetowy jest zarejestrowany jako czasopismo, to na pewno we właściwym sądzie okręgowym (por. art. 20 ustawy - Prawo prasowe).

  Biblioteka Narodowa nie ma kompetencji, by rejestrować dzienniki albo czasopisma. Domyślam, że może Tobie chodzić o nadawanie przez Bibliotekę Narodową międzynarodowych numerów identyfikacyjnych (np. ISSN dla wydawnictwa ciągłego elektronicznego). Wystąpienie o nadanie takiego numeru jest dobrowolne, w przeciwieństwie do rejestracji z art. 20 Prawa prasowego, gdy spełnia się przesłanki określone w tym przepisie.

  W wolnym czasie zerknij:

  - Biblioteka Narodowa: http://www.bn.org.pl/index.php?id=7;
  http://www.bn.org.pl/index.php?id=7&issn
  (nieco mylna może być informacja o ‘oficjalnej rejestracji’)

  - ISSN International Centre
  http://www.issn.org/

 3. błaszyk-jarosiński » Blog Archive » Czy zbiórka w Internecie zawsze będzie zbiórką publiczną?

  […] P.S. W zakresie, w jakim mówiliśmy o obowiązku ogłoszenia wyniku zbiorki publicznej i sposobu zużytkowania zebranych ofiar w prasie (por. art. 9 ustawy o zbiórkach publicznych), przypominam o konieczności rozróżniania instytucji prasy od  dziennika  albo czasopisma (są to instytucje zdefiniowane w art. 7 Ustawy - Prawo prasowe). Mówiliśmy o tym dzisiaj. Poza tym odsyłam do posta, w którym częściowo omawiam tę kwestię: Czy mój blog to dziennik albo czasopismo i czy mam obowiązek go zarejestrować? […]

 4. NiSSeS

  Czy nie jest tak iż o częstotliwości ukazywania się (na ekranie monitora) bloga/witryny decyduje czytelnik? :)

Skomentuj

Uwaga: Komentarze są moderowane. Twój komentarz pojawi się po autoryzacji.