Pomoc prawna w kontaktach z funduszami inwestycyjnymi (BA, seed, VC)

16.12.2008, Krzysztof Jarosiński

Dziś w ramach forum inwestycyjnego organizowanego przez Inkubator Technologiczny PPNT FUAM, przeprowadziłem wspólnie z Marcinem prezentację poświęconą aspektom prawnym kontaktów z funduszami inwestycyjnymi.  Nasza prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem tym bardziej, że przyjęliśmy formułę bardziej interaktywną, tj. na bieżąco odpowiadalismy na pytania dotyczące omawianych zagadnień, a wiążące się z konkretnymi sprawami.

Duże zainteresowanie omawianą tematyką wynika pewnie stąd, że jak podkreślają przedstawiciele poszczególnych funduszy inwestycyjnych (różnego rodzaju), im bardziej dany start-up zabiega o prawidłowe uregulowanie kwestii prawnych, zwłaszcza sfery związanej z własnością intelektualną (prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, w tym prawa do znaków towarowych) i ochroną danych osobowych, tym większe są  szanse takiego start-upu na pozytywną ocenę, uzyskanie wsparcia i wynegocjowanie lepszych warunków.

Potwierdzają to wypowiedzi dzisiejszych prelegentów, p. Dominika Długosza z Grupy Kapitałowej SATUS, który stwierdził, że w interesie twórców danego start-upu jest zwrócenie się do niezależnych prawników o wsparcie prawne na etapie negocjowana umowy z funduszem, sprawdzenie umowy inwestycyjnej etc. oraz Zbigniewa Krzewińskiego z poznańskiego SpeedUp Seed Funding Group, który podkreślał konieczność zadbania o:

 

 • przeniesienie autorskich praw majątkowych (np. na spółkę z o.o., która ma uzyskać wsparcie od funduszu), ponieważ uzyskanie odpowiednich licencji nie jest w ocenie funduszu wystarczające, co w mojej ocenie jest w pełni uzasadnione,
 • dokonanie odpowiednich zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP (np. wynalazków w celu uzyskania patentów, nawet gdyby ostatecznie patent nie miał być udzielony przez urząd, co daje jednak możliwość wykazania w przyszłości przez twórców start-upu, że w danym okresie korzystali już z określonego rozwiązania; a także zgłoszeń znaków towarowych),
 • zadbania o prawną ochronę danych osobowych użytkowników danego przedsięwzięcia internetowego, o ile dane osobowe są przetwarzane (polityka prywatności, polityka bezpieczeństwa, zgłoszenia zbiorów do GIODO);
 • weryfikację tzw. term sheet przez prawnika działającego w imieniu twórców start-upu, jak również sprawdzenie treści umowy spółki pod kątem rozkładu praw i obowiązków korporacyjnych między twórcami a spółką.

Po prezentacjach, w czasie rozmów z poszczególnymi uczestnikami forum, padło wiele dalszych, szczegółowych pytań o kwestie prawne. To wskazuje, że systematycznie upowszechnia się wśród twórców start-upów przekonanie, że kwestie prawne nie mogą być odkładane do czasu rozmowy z funduszem, czy też inwestorem indywidualnym, a już tym bardziej nie powinno się liczyć na to, że “zleci” się funduszowi załatwienie tych spraw.

Krzysztof Jarosiński

Zob. też: Zadbajcie o back office, nabycie autorskich praw majątkowych, rejestrację znaków towarowych…

Opublikowane w Prawa autorskie, Prawo własności przemysłowej, Wydarzenia

2 Responses

 1. błaszyk-jarosiński » Blog Archive » Próbka tego, co będzie i spory kawałek tego, co już było

  […] byliśmy na seminarium zorganizowanym przez Inqubator Technologicznym PPNT. Krzysztof już o tym pisał:, (sporo ostatnio pisze a ja się obijam): Pomoc prawna w kontaktach z […]

 2. gabriel

  < a href = “http://google.com/?p=40&lol= renewing@gaelic.inauguration”>.< / a >…

  good info….

Skomentuj

Uwaga: Komentarze są moderowane. Twój komentarz pojawi się po autoryzacji.