Rejestracja znaków towarowych w EUIPO (dawniej OHIM) – koszty

2016-10-07 Skomentuj

Znaki towarowe stanowią często istotną o ile nie najważniejszą i najbardziej wartościową część aktywów przedsiębiorstwa. Dlatego też warto zadbać o ich należytą ochronę, którą możemy wzmocnić poprzez rejestrację znaku w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który wcześniej funkcjonował pod nazwą Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).

Rejestracja znaku daje przedsiębiorcy, prawo do zakazywania innym podmiotom posługiwania się znakami takimi samymi lub podobnymi dla takich samych lub podobnych towarów lub usług, dla których znak został zarejestrowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jest to szczególnie ważne dla tych podmiotów, które swoje towary lub usługi oferują lub planują oferować także w innych niż Polska krajach UE.

Znak można zgłosić do rejestracji online, korzystając z formularza dostępnego na stronie EUIPO. Podpis elektroniczny nie będzie potrzebny. Wypełniając formularz podajemy m.in.: nazwę znaku i przesyłamy jego grafikę (jeżeli znak jest znakiem graficznym lub znakiem graficznym z elementami słownymi). Podajemy także dla jakich towarów lub usług znak ma być zarejestrowany. Przy czym wybierając towary lub usługi należy posłużyć się Klasyfikacją nicejską, która grupuje je w 45 różnych klasach.

Wysokość opłat związanych z rejestracją znaków towarowych zależna jest od liczby klas, w jakich zgłaszamy znak. Dla jednej klasy, w przypadku zgłoszenia online, jest to kwota 850 euro, dla dwóch 900 euro, każda kolejna klasa to dodatkowe 150 euro. Koszt może wydawać się wysoki, ale jest wielokrotnie niższy niż koszt rejestracji znaku osobno w choćby kilku krajach członkowskich.

Złożenie wniosku o rejestrację należy poprzedzić wnikliwą analizą baz danych, dzięki której zweryfikujemy, czy nie zarejestrowano wcześniej dla podobnych lub identycznych towarów lub usług podobnych lub identycznych znaków. Jeżeli analiza wykaże, że w bazach znajdują się podobne lub identyczne znaki, próba rejestracji  może okazać się nieskuteczna. Urząd odmówi rejestracji, albo nie dojdzie do niej, dla wszystkich lub niektórych klas, w wyniku sprzeciwu podmiotu uprawnionego do korzystania ze wcześniej zarejestrowanego znaku. W obu przypadkach nie odzyskamy kwotę opłaty, jaką wnieśliśmy za rejestrację znaku (minimum 850 euro). W drugim zaś, dodatkowo ryzykujemy poniesienie kosztów wdania się w spór.

Dla porównania: minimalny koszt rejestracji znaku towarowego, wyłącznie w Polsce, dla trzech klas Klasyfikacji nicejskiej wyniesie 1750,00 zł, czyli blisko połowę kosztu rejestracji znaku na terytorium całej Unii Europejskiej.

Dodatkową zaletą zgłoszenia znaku w EUIPO, w porównaniu do rejestracji krajowej, jest znacznie krótszy czas oczekiwania na rejestrację, wynoszący ok. 6 miesięcy, gdy wnioski złożone w Urzędzie Patentowym RP oczekują na rozpoznanie nierzadko dwa lata.

Po wydaniu przez Urząd decyzji o rejestracji znaku, zyskujemy ochronę na 10 lat, licząc od dnia, w którym dokonaliśmy zgłoszenia.

 

Skomentuj