Z dniem 01 lipca 2014 r. udostępniono użytkownikom Internetu kolejną funkcjonalność w serwisach prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości – od tego dnia można złożyć wniosek o udostępnienie i otrzymać online, bez wychodzenia z domu, informację z Krajowego Rejestru Karnego oraz zamówić i otrzymać online odpis lub wyciąg z księgi wieczystej, mający moc dokumentu urzędowego.

Informacje z Krajowego Rejestru Karnego

Aby zamówić informację o osobie na podstawie danych zgromadzonych w KRK, wystarczy zarejestrować się na portalu: ekrk.ms.gov.pl, podając niezbędne dane wymagane formularzem. Po dokonanej rejestracji, za pomocą systemu teleinformatycznego można online składać wnioski, opłacać je oraz pobierać odpowiedzi.

Rejestracji na portalu może dokonać osoba fizyczna, jeśli chce złożyć wniosek o udostępnienie informacji o niej samej, ale także tzw. „podmiot instytucjonalny”. Ten drugi może złożyć wniosek dotyczący jego samego, jako podmiotu zbiorowego, lub innej osoby fizycznej, wykazując przy tym interes prawny, tj. wskazując na potrzeby jakiego postępowania niezbędna jest informacja o tej osobie.
Warunkiem złożenia wniosku jest podpisanie dokumentu za pomocą certyfikatu kwalifikowanego albo profilu zaufanego (ePUAP), oraz jego opłacenie.

Opłata za wniosek złożony online jest tańsza o 10,00 zł od opłaty od wniosku składanego w okienkach punktów informacyjnych KRK, prowadzonych w sądach i wynosi 20,00 zł. Użytkownik dokonuje opłaty za pomocą systemu partnera obsługującego płatności, tj. przelewy24.pl – system przenosi użytkownika do banku, w którym posiada on rachunek, celem sfinalizowania płatności.
Odpowiedzi na przesłane do KRK wnioski widoczne w zakładce użytkownika, o czym jest on również powiadamiany drogą mailową.

Odpisy i wyciągi z ksiąg wieczystych

Do tej pory na portalu prowadzonym pod adresem: www.ekw.ms.gov.pl możliwe było przeglądanie ksiąg wieczystych nieruchomości. Od dnia 01 lipca 2014 r., można nie tylko księgę przejrzeć, ale także uzyskać odpis lub wyciąg z księgi wieczystej, który ma moc dokumentu urzędowego. W tym celu po wejściu na stronę www.ekw.ms.gov.pl należy wybierać opcję: Składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, podać numer elektronicznej księgi wieczystej oraz określić rodzaj wniosku: odpis zwykły, odpis zupełny lub wyciąg z księgi wieczystej.

Odpis można otrzymać online na wskazany adres mailowy, z opcją do samodzielnego wydruku w domu albo drogą pocztową, na wskazany adres do doręczeń.

Opłaty od wniosków uzależnione są od ich rodzaju oraz sposobu dostarczenia dokumentu. Wybierając opcje z samodzielnym drukowaniem, opłata za odpis zwykły wynosi 20,00 zł, za odpis zupełny – 50,00 zł, a za wyciąg – 5,00 zł za każdy dział księgi wieczystej. Zamawiając dostawę wydruków na wskazany adres, do każdej z powyższych opłat należy doliczyć 10,00 zł.
Użytkownik dokonuje opłaty za pomocą systemu partnera obsługującego płatności, tj. przelewy24.pl – system przenosi użytkownika do banku, w którym posiada on rachunek, celem sfinalizowania płatności.