1 lipca 2011 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Ustawa ta to efekt prac sejmowej komisji „Przyjazne Państwo”. Obok wielu udogodnień w kontaktach z administracją polegających w szczególności na zastąpieniu licznych zaświadczeń wydawanych dotychczas przez organy administracji oświadczeniami, istotnym dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek wpisanych do KRS jest obniżenie opłat za dokonywanie wpisów do rejestru. Natomiast przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej będą mogli od początku lipca przekształcić swoją działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (z o.o. lub S.A.).

Art. 72.  ww. ustawy zmienia ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Od 1 lipca o połowę, do 500 zł, obniżono opłatę stałą pobieraną od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców, natomiast opłatę od wniosku o dokonanie zmiany wpisu obniżono do 250 zł.

Art. 26. tzw. ustawy deregulacyjnej zmienia Kodeks spółek handlowych  pozwalając na przekształcenie działalności prowadzonej przez osobę fizyczną na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w jednoosobową, kapitałową spółkę prawa handlowego, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. W tytule IV w dziale III Kodeksu spółek handlowych dodano nowy rozdział 6 regulujący zasady przekształcania przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową.