Wśród podmiotów działających w sieci daje się zauważyć coraz większe zainteresowanie problematyką oznaczeń odróżniających (np. firm (nazw), znaków towarowych, czy też domen internetowych). Zauważamy to poprzez coraz większą liczbę zapytań o rejestracje znaków towarowych, o szanse wygrania sporu o określoną domenę w razie posiadania znaku, czy odwrotnie – o jej utrzymanie, gdy strona przeciwna jest dysponentem znaku, o wykorzystywanie firm, czy też znaków towarowych w kampaniach AdWords itd.

Coraz więcej serwisów internetowych rejestruje swoje nazwy, logotypy jako znaki towarowe.

Ponieważ coraz więcej podmiotów staje się ‚właścicielami’ znaków towarowych, np. słownych, czy słowno-graficznych, zwracamy uwagę na jeden istotny aspekt.
Należy pamiętać, że czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym (zob art. 153 ust. 2 ustawy – Prawo własności przemysłowej). Przy czym prawo ochronne może być następnie przedłużane na kolejne okresy 10-letnie (art. 153 ust. 3 ww. ustawy), praktycznie w nieskończoność.

Należy jednak pamiętać o tym, że:

– Wniosek o przedłużenie prawa ochronnego POWINIEN być złożony PRZED KOŃCEM upływającego okresu ochrony, jednak nie wcześniej niż na rok przed jego upływem. Wraz z wnioskiem należy wnieść należną opłatę za ochronę. Wniosek taki może zostać złożony, ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ, również w ciągu sześciu miesięcy po upływie okresu ochrony. TERMIN TEN NIE PODLEGA PRZYWRÓCENIU (art. 153 ust. 4 i 5 ww. ustawy).

Tym samym, jeśli ‚właściciel’ znaku towarowego ‚przegapi’ powyższe terminy, a powinien mieć świadomość, że Urząd Patentowy NIE WYŚLE mu żadnego przypomnienia w tym zakresie, wówczas Urząd Patentowy będzie zmuszony wydać decyzję o odmowie przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Podsumowując, choć wiele rejestracji znaków, jakie są aktualnie wykorzystywane w sieci zostało dokonanych niedawno, już teraz warto zastanowić się, gdzie zapisać sobie datę, w której konieczne będzie złożenie wniosku o przedłużenie ochrony znaku.