blaszyk-jarosinski.pl

Od 2008 r. dzielimy się wiedzą o prawie nowych technologii i własności intelektualnej.

Miesiąc

Marzec 2011

Utwór pracowniczy – nabywanie praw autorskich do utworów współrealizowanych przez pracowników i współpracowników

Przy realizacji wszelkich projektów, których rezultatem ma być stworzenie programu komputerowego lub serwisu internetowego istotną kwestią dla podmiotu realizującego przedsięwzięcie, jest nabycie od osób uczestniczących w realizacji projektu autorskich praw majątkowych do efektów prac. Brak skutecznego nabycia praw autorskich może… Więcej →

© 2019 blaszyk-jarosinski.pl

W górę ↑