W przypadku zgłaszania do Urzędu Patentowego RP znaków towarowych warto pamiętać, że zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku. Jeśli chodzi o znaki graficzne i słowno-graficzne za jeden znak uważa się oznaczenie obejmujące jedno zestawienie kolorów.

Powyższe ma istotne znaczenie w razie zlecania prac graficznych osobom trzecim. Ważne, aby ustalić, w przypadku wielu wersji kolorystycznych, która zostanie zgłoszona do ochrony. W razie zgłoszenia kilku wersji kolorystycznych do ochrony, konieczne będzie uiszczenie odpowiedniej liczby opłat za zgłoszenie znaku towarowego, która wynosi aktualnie 550 PLN (przy czym za zgłoszenie w postaci elektronicznej odpowiednio 500 PLN).

O kosztach i procedurze zgłaszania znaków towarowych pisaliśmy wcześniej:

Dlaczego warto rejestrować znaki towarowe?

Ile kosztuje rejestracja znaków towarowych i gdzie dokonać zgłoszenia