Wczoraj poprowadziliśmy konsultacje prawne w ramach projektu StartUp-It. Tematy przedstawione przez uczestników konsultacji dotyczyły głównie prawa spółek – zakładania ich i likwidacji a także przetwarzania danych osobowych i przekazywania ich do państw trzecich. W rozmowach przewijał się również temat praw autorskich do programów komputerowych.

25 czerwca zapraszamy na Politechnikę Poznańską, gdzie poprowadzimy w ramach seminarium StartUp-IT „O sklepach internetowych – część II” prezentację dotyczącą aspektów prawnych prowadzenia sprzedaży w sieci w tym w szczególności o tworzeniu regulaminów tych sklepów oraz o przetwarzaniu danych osobowych klientów. Już w piątek, 11 czerwca, pierwsza cześć seminarium. Szczególnie ciekawie zapowiadają się tematy: E-handel w Polsce w świetle orzecznictwa Prezesa UOKiK (Agnieszka Cisucias – UOKiK) oraz Bezpieczeństwo sklepów internetowych. O powadze sytuacji, przykłady z życia wzięte (Jakub Tomaszewski – PCSS). Cały program i rejestracja w serwisie Startup-It.