blaszyk-jarosinski.pl

Od 2008 r. dzielimy się wiedzą o prawie nowych technologii i własności intelektualnej.

Miesiąc

Czerwiec 2010

Jedna wersja kolorystyczna ? jeden znak towarowy

W przypadku zgłaszania do Urzędu Patentowego RP znaków towarowych warto pamiętać, że zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku. Jeśli chodzi o znaki graficzne i słowno-graficzne za jeden znak uważa się oznaczenie obejmujące jedno zestawienie kolorów. Powyższe ma istotne znaczenie w… Więcej →

Konsultacje prawne StartUp-It

Wczoraj poprowadziliśmy konsultacje prawne w ramach projektu StartUp-It. Tematy przedstawione przez uczestników konsultacji dotyczyły głównie prawa spółek – zakładania ich i likwidacji a także przetwarzania danych osobowych i przekazywania ich do państw trzecich. W rozmowach przewijał się również temat praw… Więcej →

© 2019 blaszyk-jarosinski.pl

W górę ↑