Zgodnie z dzisiejszym wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Google Inc. nie ponosi odpowiedzialności za treść słów kluczowych umieszczanych przez reklamodawców w usłudze AdWords. Użytkownik korzystając z tej usługi może wykupić dowolne słowo, z pomocą którego pozycjonowana będzie jego reklama – link sponsorowany. Częstą praktyką jest że reklamodawcy dla pozycjonowania swoich serwisów wykorzystują słowa stanowiące zastrzeżone znaki towarowe. Taka praktyka sama w sobie stanowi oczywiście naruszenie praw ochronnych na znakach towarowych. Przedmiotem rozstrzygnięcia ETS-u było jednak to, czy Google może być pociągnięte do odpowiedzialności za publikowanie takich reklam. Google nie jest odpowiedzialne za naruszenia praw właścicieli marek ponieważ nie decyduje o treści słów kluczowych umieszczanych w automatycznym interfejsie ani jej nie weryfikuje. Jenak po zawiadomieniu o bezprawności takich treści ma obowiązek treści naruszające cudze prawa usunąć.