Nie mamy ostatnio z Marcinem zbyt wiele czasu na pisanie postów, stąd kilka krótkich informacji, które wynikają z zapytań na blogu i naszych rozmów ze startupami. Ponieważ pytacie o rejestrację znaków towarowych, w tym o zasady rejestracji na całym obszarze UE, odsyłam do wcześniejszych postów Marcina (Dlaczego warto rejestrować znaki towarowe?;Ile kosztuje rejestracja znaków towarowych i gdzie dokonać zgłoszenia) oraz do dobrego źródła, jakim jest strona Urzędu Patentowego RP, poświęcona zasadom zgłaszania wspólnotowych znaków towarowych.

Poza tym odpowiedzi jeszcze w dwóch innych kwestiach.

Odpowiadając na jedno z zapytań – w razie przeniesienia prawa ochronnego na znak towarowy z podmiotu X na podmiot Y należy powiadomić o tym Urząd Patentowy RP i uiścić opłatę od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze – od każdej zmiany 70 PLN. Nie stosujemy żadnego specjalnego wniosku.

Inna kwestia – jeśli w spółce został wyznaczony administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), to dokumenty składające się na dokumentację ochrony danych osobowych powininny być podpisane przez ABI oraz reprezentanta spółki będącej administratorem danych (AD) albo tylko tego ostatniego.

Tyle na teraz.