Nic nie stoi na przeszkodzie by zarejestrować jako znaki towarowe adresy www. Jest to o tyle istotne, że nazwy serwisów często funkcjonują jako pełne nazwy domen, zwłaszcza jeżeli jest to domena inna niż krajowa. Procedura rejestracji nazwy domeny jako znaku towarowego, jest taka sama, jak przy rejestracji każdego innego znaku.  Nazwę domeny można zarejestrować jako znak słowny ale także jako słowno-graficzny.

Należy jednak pamiętać, że rejestracji dokonuje się dla określonych towarów i usług. Sam fakt uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy (nazwę domeny) nie będzie więc z góry przesądzał o wygraniu „sporu o domenę”. Więcej o tym jak zarejestrować znak towarowy oraz jakie korzyści płyną z rejestracji znaku tutaj: Ile kosztuje rejestracja znaków towarowych i gdzie dokonać zgłoszenia, Dlaczego warto rejestrować znaki towarowe.