dodaj do flakera
Dziś o 14 w Poznaniu na Politechnice przeprowadzimy krótką prezentację „Zarządzanie przedsiębiorstwem – niezbędnik prawny”.
Prezentacja poświęcona będzie zakresowi odpowiedzialności majątkowej przedsiębiorcy za prowadzoną działalność w zależności od przyjętej  formy prawnej. Omówimy także postanowienia podstawowych umów zawieranych w obrocie gospodarczym oraz sposoby egzekwowania należności. Zwrócimy również uwagę na kwestie związane z własnością intelektualną.

Więcej informacji na: www.startup-it.pl