dodaj do flakera
Dziś o 18 poprowadzimy wykład dla studentów Wydziału Prawa i Administracji organizowany przez ELSA Poznań. Temat: „Wprowadzenie do prawa nowych technologii”, miejsce HCP, ul. 28 czerwca, Poznań. Wprowadzenie będzie krótkie, bo 2-godzinne. Swoją drogą spodziewamy się pytań o „odsiebie.com” i domniemane aresztowania. Dobrze poinformowane  źródła (Piotr Waglowski) twierdzą, że nie aresztowanie a zatrzymanie: Co wolno wojewodzie, czyli o serwisie odsiebie.com Będzie okazja, żeby poopowiadać o „notice and takedown”, czyli ulubionej przez wszystkie serwisy zawierające content użytkowników „czternastce” z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.