dodaj do flakera

Pytanie:

Jaka jest odpowiedzialność czytelnika za komentarze, jeśli witryna nie umożliwia mu wykonania korekty bądź usunięcia jego własnych komentarzy?

Odpowiedź:

Odpowiedzialność ponosi się mniej więcej na takiej samej zasadzie, jak za opublikowanie tekstu w gazecie codziennej, albo rozdanie ulotek z określoną treścią przechodniom na ulicy. W tych przypadkach również nie ma możliwości dokonania korekty, a jednak odpowiedzialność, jeżeli tekst jest w jakimś aspekcie bezprawny, można ponieść.  Zakres odpowiedzialności zależy oczywiście od charakteru bezprawności.