dodaj do flakera

Pytanie:

Czy rozpowszechnianie wizerunku osoby ogranicza się wyłącznie do obrazu czy również do dźwięku? Wielokrotnie widziałem w TV reportaże, w których osoby nie zgadzały się na nagrywanie materiału a TV zakrywała jedynie twarz w obrazie wideo pozostawiając głos bez zmian. Czy wobec tego można każdego nagrywać i publikować nagranie bez jego zgody w postaci samego audio?

Odpowiedź:

Prawo do wizerunku chronione jest nie tylko jako dobro osobiste (kodeks cywilny) ale również na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (upapp). Zgodnie z art. 81 upapp rozpowszechnienie wizerunku wymaga zgody osoby na nim przedstawionej. Głos nie jest wizerunkiem (to nie wymaga wyjaśniania). Z naruszeniem dóbr osobistych mamy do czynienia wtedy, gdy następuje nieuprawniona ingerencja w sferę prywatności danej osoby, która zasługuje jako taka na ochronę prawną. Opublikowanie wypowiedzi danej osoby, bez podania jej imienia i nazwiska (wymóg autoryzacji), stanowi naruszenie jej dóbr osobistych, jeżeli ta wypowiedź zostałaby nagrana bez wiedzy danej osoby (naruszenie prawa do prywatności lub miru domowego), czy stawiałby ją w niekorzystnym świetle – zakładając, że na podstawie tej wypowiedzi daną osobę można by zidentyfikować. Można również rozważyć, czy nie dojdzie do naruszenia prawa do wyboru adresata wypowiedzi lub prawa do zachowania tajemnicy wypowiedzi jeżeli nagrania zostało wykonane bez wiedzy nagrywanego.