dodaj do flakera
We wczorajszej ‚Rzeczpospolitej’ możecie znaleźć artykuł o wyroku polskiego sądu w sprawie użycia w metatagach strony internetowej cudzych znaków towarowych.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXII Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych uznał, że takie działanie narusza prawa do znaków towarowych uprawnionego oraz stanowi czyn nieuczciwej konkurencji oraz zakazał podejmowania na przyszłość takich działań pozwanej spółce – Display Flash Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.