dodaj do flakera

Pytanie:

Jak wygląda problematyka publikacji zapisów z dokumentacji medycznej na blogach? Czy dozwolona jest otwarta publikacja przebiegu leczenia wraz z nazwiskami osób biorących udział w leczeniu?

Odpowiedź:

Nie można upubliczniać danych osobowych dotyczących przebiegu leczenia i jakiejkolwiek dokumentacji medycznej, która pozwoliłaby zidentyfikować osobę poddaną leczeniu, bez zgody osoby poddanej leczeniu. To samo dotyczy wizerunku osoby. Publikacja danych, o których mowa, bez zgody osoby, której dane dotyczą stanowić będzie nie tylko naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych ale również może zostać zakwalifikowane jako naruszenie dóbr osobistych, nie mówiąc już o naruszeniu obowiązku zachowania tajemnicy przez lekarza. Nie ma natomiast problemu, gdy dane z przebiegu leczenia publikowane są w taki sposób, by niemożliwa była identyfikacja osoby leczeniu poddanej.