Jakiś czas temu zadano mi kilka pytań dotyczących videoblogów, poniżej pytania i odpowiedzi. Zacznę jednak od ogólnej informacji. Prowadzenie videobloga wymaga, co do zasady, rejestracji. Videoblog najczęściej jest dziennikiem w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo prasowe: „Dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu”. Natomiast zgodnie z art. 20 ww. ustawy: „Wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie…„. A co do samych pytań…

Czy osoba, która na przykład wypowiada się przez 5 sekund w sondzie na temat autobusów musi wyrazić zgodę na publikowanie jej wizerunku na vblogu?

Nie istnieje sankcja karna, jednak dla bezpieczeństwa prawnego podmiotu prowadzącego vbloga lepiej taką zgodę odebrać. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: „Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie„. Opublikowanie wizerunku osoby na blogu stanowi rozpowszechnianie. Osobie, której wizerunek został rozpowszechniony bez jej zezwolenia przysługuje szereg roszczeń, szczegóły tutaj Ochrona wizerunku w sieci. Należy zauważyć, że wykorzystanie wizerunku jest odpłatne, chyba, że postanowiono inaczej.

Jak sprawa wygląda w przypadku nieletnich, tj powiedzmy autor vbloga kręci materiał w przedszkolu – co musi zostać spełnione, żeby bez problemów mógł ten materiał wyemitować w vlogu?

Konieczna jest zgoda opiekuna prawnego (najczęściej będzie to rodzic) na opublikowanie wizerunku. W mojej opinii wskazanym byłoby odebranie zgody od obojga rodziców.

Czy w przypadku vblogow obowiązują takie same obostrzenia dotyczące reklam jak w przypadku tv i radia? Na przykład – czy osoba prowadząca na co dzień vbloga może pojawić się w reklamie, jako np. dziennikarz rozmawiający z szefem firmy. A jak sprawa ma się z samym głosem? Czy osoba prowadząca może być również lektorem reklam?

W zakresie reklamy publikowanej na blogach obowiązują co do zasady te same obostrzenia, co w przypadku reklam publikowanych w tradycyjnych mediach. Dla przykładu reklama na blogu powinna zawsze być oznaczona w taki sposób, by nie istniały wątpliwości co do tego, czy jest to reklama czy nie, nie może być reklamą wprowadzającą w błąd, sprzeczną z dobrymi obyczajami, uchybiającą godności człowieka itd. Udział dziennikarza w reklamie jest natomiast problematyczny. Abstrahując od kwestii etycznych, należy zauważyć, że zgodnie z art. 16 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest wypowiedź, która sprawiając wrażenie neutralnej informacji zachęca do nabywania towarów lub usług. Z wypowiedzią sprawiającą wrażenie neutralnej mielibyśmy do czynienia np. wtedy, gdyby dziennikarz zajmujący się rzetelną oceną produktów, chwalił jakiś produkt w rozmowie z jego producentem. Oznaczenie takiego materiału, jako reklama na początku jego emisji, mogłoby nie wystarczyć. Poza tym, zgodnie z art. 12 ust. 2 Prawa prasowego: „dziennikarzowi nie wolno prowadzić ukrytej działalności reklamowej wiążącej się z uzyskaniem korzyści majątkowej bądź osobistej od osoby lub jednostki organizacyjnej zainteresowanej reklamą”. Wszystko zależy jednak od oceny indywidualnego przypadku.

Czy reklamy przed vblogiem, w trakcie trzeba jakkolwiek rozliczać (wydaje mi się, ze skoro nie ma się „koncesji” z KRRiTv, to nie jest to potrzebne)?

Przychody z działalności reklamowej należy z całą pewnością rozliczać jako przychód i odprowadzić od nich należny podatek. Śiwadczenie usług  reklamowych jest również opodatkowane podatkiem od towarówi usług (VAT). Jeżeli natomiast pytanie dotyczy ograniczeń czasowych w emisji reklam w radio i telewizji, to ograniczenia te nie dotyczą vblogów.