Każdy przeciętny użytkownik sieci natknął się kiedyś na reklamę, której pomimo uganiania się za krzyżykiem po całym ekranie, lub długiego poszukiwania go, nie mógł zamknąć. Takimi właśnie reklamami, jak podaje dzisiejsza Rzeczpospolita (Walka z uciekającymi reklamami w Internecie), ma zająć się Urząd Konkurencji i Konsumentów.

Taki sposób reklamy może zostać uznany za uciążliwy i naruszający sferę prywatności użytkownika serwisu, a to poprzez nadużycie środków przekazu – art. 16, ust. 1, pkt 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 17 tej ustawy, czynu nieuczciwej konkurencji w zwiazku z emisją reklamy dopuszcza się nie tylko przedsiębiorca zamawiający taką reklamę ale również agencja reklamowa, która reklamę przygotowała. Jeżeli emisja takiej reklamy zostanie zakwalifikowana jako czyn naruszający zbiorowe interesy konsumentów, Prezes UOKiK może na przedsiębiorcę nałożyć karę w wysokości do 10% obrotów za rok ubiegły.