W związku z powtarzającymi się pytaniami w sprawie serwisu pobieraczek.pl, zadawanymi przez osoby, które nieświadomie zawarły umowę z serwisem i zostały wezwane do zapłaty (problem komentowałem w Dzienniku Internautów – Pobieraczek wykorzystuje zapominalstwo internautów) informuję, że już 28 lipca Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał komunikat w sprawie – Kosztowne pobieranie. Zapraszam do zapoznania się z komunikatem. Osoby, które uważają, że zostały niesłusznie wezwane do zapłaty na pewno znajdą tam interesujące je informacje.

Od siebie dodam, że samo wezwanie do zapłaty nie rodzi obowiązku zapłaty. Obowiązek ten wynika z faktu zawarcia umowy. Jeżeli ktoś, zgodnie z regulaminem serwisu, zarejestrował się w serwisie, to umowę zawarł składając oświadczenie woli w formie elektronicznej. Jednak może uchylić się od skutków takiego oświadczenie woli, jeżeli wykaże, że składając oświadczenie woli (zawierająca umowę) został wprowadzona w błąd. W sprawie zachowania pobieraczek.pl, wydaje się, że istnieje prawdopodobieństwo zastosowania przez serwis działań wprowadzających użytkowników w błąd co do treści zawieranej przez nich umowy. Co innego napisano w regulaminie, a co innego widniało na banerach reklamowych w serwisie. Jeżeli sąd uznałby, w konkretnej sprawie, że użytkownik serwisu został wprowadzony w błąd, musiałby powództwo właściciela serwisu oddalić.