blaszyk-jarosinski.pl

Od 2008 r. dzielimy się wiedzą o prawie nowych technologii i własności intelektualnej.

Miesiąc

Lipiec 2009

Ustawy z mocą źródeł prawa na stronach Rządowego Centrum Legislacji

Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Projekt przewiduje, że teksty aktów normatywnych publikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) będą miały moc źródeł prawa, tzn. będzie się na nie można skutecznie powoływać… Więcej →

Dozwolony użytek w firmie – kserowanie książek

Jedna z osób zadała nam pytanie, czy w przypadku, gdy przedsiębiorca nabywa podręcznik, skrypt, książkę etc. na potrzeby związane z wykonywaną działalnością gospodarczą (tj. będą z takiej książki korzystać pracownicy w toku wykonywania swoich czynności), może wykonać jej kopie swoim… Więcej →

Nowelizacja KSH – obowiązkowa strona internetowa

Wchodząca w życie 3 sierpnia 2009 r. nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69) nakłada na publiczne spółki akcyjne obowiązek posiadania strony internetowej. W związku z tą nowelizacją walne zgromadzenie akcjonariuszy będzie mogło być zwołane… Więcej →

Microsoft proponuje oddzielenie IE od Windows 7 na terenie UE

Tak jak w 2004 r. Komisja Europejska doprowadziła do wprowadzenia do lodówek coca-coli napojów innych producentów, tak w postępowaniu antymonopolowym przeciwko Microsoft najprawdopodobniej doprowadzi do rozdzielenia systemu operacyjnego od IE. Taka przynajmniej jest propozycja Microsoftu w postępowaniu prowadzonym w związku… Więcej →

Wykorzystuję cudze znaki towarowe

Pytanie, jakie zadał nam jeden z czytelników bloga dotyczy kwestii wykorzystywania w jego serwisie internetowym cudzych znaków towarowych ? czy w swoim serwisie mogę używać znaków towarowych innych firm? W pewnych sytuacjach jest to dopuszczalne. Ustawa ? Prawo własności przemysłowej… Więcej →

Nie tylko prawo autorskie, są jeszcze prawa do bazy danych

W praktyce prowadzenia serwisów internetowych dyskusje na tematy prawne koncentrują się głównie wokół tego, w jaki sposób legalnie wykorzystywać cudze utwory. Ewentualnie, dyskutuje się, czy w odniesieniu do danej nazwy domeny, ten kto ją zarejestrował, ma szanse w sporze z… Więcej →

Jak w serwisie internetowym legalnie wykorzystywać cudze utwory

Cytowanie cudzych utworów (tekstów) w serwisie internetowym jest możliwe bez zgody ich twórcy. Jednakże należy wyróżnić co najmniej dwa przypadki takiego cytowania. W pierwszym z omówionych poniżej przypadków twórcy cytowanego utworu nie będzie przysługiwało wynagrodzenie, w drugim istnieje konieczność wypłacenia… Więcej →

Wykonawca serwisu internetowego nie zwraca 25% zaliczki

Czy powyższe stwierdzenie jest prawdziwe? Na nieszczęście dla zamawiających wykonanie serwisu internetowego, odpowiedź brzmi – tak. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zob. art. 55 ust. 1) przewiduje bowiem, że: Jeżeli zamówiony utwór ma usterki, zamawiający może wyznaczyć twórcy… Więcej →

Umowa wdrożeniowa – kilka praktycznych rad (2)

Pod pierwszym postem poświęconym problematyce umów wdrożeniowych Piotr zamieścił komentarz, w którym stwierdził, że jego zdaniem optymalnym rozwiązaniem przy wdrożeniu jest bazowanie na dwóch umowach, z których pierwsza określa parametry produktu, natomiast druga umowa ma charakter wykonawczy względem pierwszej. W… Więcej →

Ile kosztuje rejestracja znaków towarowych i gdzie dokonać zgłoszenia

Rejestracji znaków towarowych dokonać można w Urzędzie Patentowym RP lub w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante. Dokonując rejestracji znaku towarowego jedynie w polskim Urzędzie Patentowym zyskujemy ochronę oznaczenia wyłącznie na terytorium naszego kraju, natomiast decydując się na droższą… Więcej →

© 2019 blaszyk-jarosinski.pl

W górę ↑