Nasze stanowisko w sprawie, wyrażone przez Marcina na łamach serwisu interaktywnie.com, nasi czytelnicy mogą znaleźć tutaj: Ustawa jednak niebezpieczna. W treści artykułu znajdziecie także komentarz Olgierda Rudaka w sprawie.

Ponieważ nie została przytoczona cała wypowiedź Marcina, w tym moim zdaniem dość istotna jej część, myślę, że warto ją zacytować poniżej:

Nie widzę potrzeby wprowadzania nowej regulacji rozdzielającej portale i serwisy, czyli coś, co możemy nazwać prasą internetową, od pozostałych witryn widocznych w sieci. Jeżeli chodzi o obowiązki informacyjne dotyczące chociażby tego, kto serwis prowadzi, to w przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu, taki obowiązek ustanawiają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Poza tym serwis prowadzony jest pod określoną domeną. Dokonując rejestracji, abonent domeny podaje swoje dane osobowe i bez większego problemu można te dane ustalić. Co więcej, jeżeli działalność portalu jest działalnością naruszającą prawo, Policja dysponuje wystarczającymi środkami, by ustalić tożsamość prowadzącego serwis lub autora publikacji.