Na prośbę Pani Agaty zamieszczam poniżej wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie przez fotografa wizerunku osoby fotografowanej. Jest to najprostszy wzór, więc jeżeli macie zamiar z niego korzystać, weźcie proszę pod uwagę, że nie zawsze będzie on wystarczający. W każdym razie wzór udostępniamy do wykorzystanie przez każdego w dowolny sposób w związku z działalnością gospodarczą lub nie, nieodpłatnie. Pobierz: zgoda – fotograf