Dziś mieliśmy z Marcinem przyjemność poprowadzić w imieniu Kancelarii Urowska i Wspólnicy warsztaty ‚Prawo nowych technologii’ dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w warsztatach. Reakcja na końcu warsztatów pozwala, nieskromnie:-), mieć nadzieję na kontynuację warsztatów pod tym tytułem. Warsztaty były organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań.

W toku warsztatów omawialiśmy głównie praktyczne aspekty związane z umowami wdrożeniowymi na oprogramowanie. Sporą część warsztatów zajęły także kazusy poświęcone praktycznym aspektom funkcjowania serwisów internetowych i odpowiedzialności ich administratorów. Nie sposób było także nie powiedzieć o pewnych niuansach związanych z umowami licencyjnymi, z którymi często stykają się prawnicy specjalizujący się w prawie własności intelektualnej oraz kwestiach związanych z kodem źródłowym programów komputerowych.