W dniu 17 lutego w serwisie Webhosting.pl ukazał się artykuł mojego autorstwa „Kontrolowanie aktywności pracowników w Sieci. Część trzecia: aspekty prawne”. Konflikt interesów pracownika dążącego do ochrony własnej prywatności oraz pracodawcy, który dąży do egzekwowania pracowniczego obowiązku świadczenia pracy jest oczywisty. Normy prawne zaś, z jednej strony gwarantują ochronę prywatności pracownikowi, z drugiej dają pracodawcy prawo kontroli nad poczynaniami pracowników, także nad tym, co pracownik robi korzystając z powierzonego mu sprzętu komputerowego oraz dostępu do sieci Internet.

Artykuł stanowi próbę wyznaczenia granicy między prawem do prywatności, a prawem do kontroli pracodawcy i jego chęcią do ograniczenia powszechnego dziś zjawiska cyberslackingu. Porusza też kwestie kontroli poczty elektronicznej wysyłanej i odbieranej przez pracowników, a także korzystania przez nich z komunikatorów internetowych w kontekście tajemnicy korespondencji, a ponadto kwestie korzystania przez pracowników z aplikacji instalowanych na powierzonym sprzęcie komputerowym oraz danych umieszczanych na tym sprzęcie. Zainteresowanych lekturą odsyłam do artykułu: Kontrolowanie aktywności pracowników w Sieci.