Do piątku, 13 lutego, można przesyłać zgłoszenia udziału w konferencji, pt. „Programy komputerowe a prawo patentowe i autorskie”, organizowanej przez Urząd Patentowy RP oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki – Pana Waldemara Pawlaka. Udział w konferencji jest bezpłatny; zgłoszenie

należy wysłać na numer faksu (022) 579 04 37 lub e-mailem: komputery@uprp.pl.

 

Konferencja odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Gospodarki w Warszawie w dniu 20 lutego 2009 r. w godz. 9.30 – 16.00., w sali „Pod kopułą” – Plac Trzech Krzyży 3/5 – wejście od ul. Wspólnej.

 

Program konferencji zakłada wystąpienia m.in. Pani Profesor Aurelii Nowickiej oraz Pani Profesor Elżbiety Traple, a także szeregu innych prelegentów, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny dyskusji. Tym bardziej, że obecny stan prawny uprawnia do stwierdzenia, że co do zasady na programy komputerowe nie udziela się patentów, a praktyka, jak to w życiu bywa, nie jest już tak jednoznaczna i przykładów programów komputerowych, na jakie Urząd Patentowy RP udzielił patentów, jest wiele. Na domiar tego Europejski Urząd Patentowy jak do tej pory dość liberalnie podchodził do tej kwestii.

 

Zobacz też: Czy prawo chroni autorów algorytmów?