10 lutego wejdzie w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz.U. 2008 r. Nr 229 poz. 1536). W porównaniu do wzoru obowiązującego zmiany dotyczą części D wniosku – sposób zbierania i udostępniania danych, a także części E – opis zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych. Z nowym wzorem można zapoznać się tutaj: Wzór zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji GIODO