Od dnia 8 stycznia 2009 r. przepis art. 154 § 1 Kodeksu spółek handlowych obowiązuje w nowym brzmieniu:

Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5.000 złotych„.

Dla twórców start-upów to o tyle korzystna informacja, że fundusze inwestujące w projekty IT wymagają z reguły prowadzenia dzialalności w formie spółki z o.o. Do tej pory zawiązanie sp. z o.o. wiązało się z wymogiem wniesienia przez wspolnikow wkładów pieniężnych lub aportów na kapitał zakładowy o wartości 50.000 PLN.