Czy mój blog to dziennik albo czasopismo i czy mam obowiązek go zarejestrować?

2008-12-17 Komentarzy: 4

Pytanie aktualne, co potwierdza ogromne zainteresowanie, jakie towarzyszy wyrokowi Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 16 grudnia br., jaki został wydany w sprawie p. Leszka Szymczaka, prowadzącego serwis gazetabytowska.pl (gby.pl) – ta sprawa dotyka tego problemu. Utwierdza mnie w tym przekonaniu także jedna z rozmów, jaką prowadziliśmy po ostatnim Barcampie z dwoma jego uczestnikami, na tyle długo, że wychodziliśmy jako ostatni przed organizatorami. Notabene, i sądy (miałyby zapewne) i doktryna mają problem z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście mam świadomość, jak zróżnicowane są dziś blogi i że jednej, ogólnej odpowiedzi znajdującej zastosowanie do wszystkich blogów nie sposób udzielić.

Poniżej krótka odpowiedź oparta na wykładni przepisów ustawy – Prawo prasowe.

Zgodnie z przepisami wspomnianej ustawy (por. art. 20 ust. 1), wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie wojewódzkim (aktualnie: w sądzie okręgowym) właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy. W związku z treścią tego przepisu, zakres pojęć ?dziennik’ oraz ?czasopismo’ ma kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy na postawione w tytule pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej, czy przeczącej.

Dziennikiem w rozumieniu ustawy jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu (art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy).

Czasopismem jest natomiast zgodnie z ustawą druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku; także przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu (por. art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy).

Czy zatem przekaz informacji w ramach bloga wyczerpuje przesłanki do zakwalifikowania go jako dziennik albo czasopismo?

Z pewnością nie mamy w naszej sytuacji do czynienia z:
1)      drukiem, ponieważ informacje na blogu są zapisane w postaci cyfrowej;
2)      przekazem za pomocą dźwięku;
natomiast możemy rozważać ewentualnie, czy przekaz za pomocą dźwięku i obrazu nie dotyczy wielu prowadzonych dziś blogów.

 

W chwili obecnej znaczna część blogów opiera się przede wszystkim na przekazie wyłącznie określonych treści. Takie blogi nie spełniają przesłanek do uznania ich za dziennik albo czasopismo, w związku z czym nie podlegają obowiązkowej rejestracji.   

 

Z uwagi jednak na postęp technologiczny coraz większa liczba bloggerów zamieszcza na swoich blogach video podcasty. Jeśli na określonym blogu pojawiają się wyłącznie video podcasty lub inne formy łącznej prezentacji dźwięku i obrazu, wówczas można zastanawiać się, czy nie mamy do czynienia z przekazem za pomocą dźwięku i obrazu w rozumieniu ustawy – Prawo prasowe, a co za tym idzie, z dziennikiem albo czasopismem wymagającym rejestracji.

 

Zainteresowanych znacznie bardziej rozbudowanymi wyjaśnieniami w tej materii, rekomenduję także lekturę serwisu VaGla.pl.

Komentarze:

 1. Dinth

  Nie wiem jak to jest z prawem prasowym. Współpracuje z pewnym serwisem internetowym który NIE JEST zarejestrowany w żadnym sądzie, jednak JEST zarejestrowany w Bibliotece Narodowej jako czasopismo, posiada numer ISSN, wydaje legitymacje prasowe, itd

 2. Krzysztof Jarosiński [Autor]

  Jeżeli serwis internetowy jest zarejestrowany jako czasopismo, to na pewno we właściwym sądzie okręgowym (por. art. 20 ustawy – Prawo prasowe).

  Biblioteka Narodowa nie ma kompetencji, by rejestrować dzienniki albo czasopisma. Domyślam, że może Tobie chodzić o nadawanie przez Bibliotekę Narodową międzynarodowych numerów identyfikacyjnych (np. ISSN dla wydawnictwa ciągłego elektronicznego). Wystąpienie o nadanie takiego numeru jest dobrowolne, w przeciwieństwie do rejestracji z art. 20 Prawa prasowego, gdy spełnia się przesłanki określone w tym przepisie.

  W wolnym czasie zerknij:

  - Biblioteka Narodowa: http://www.bn.org.pl/index.php?id=7;
  http://www.bn.org.pl/index.php?id=7&issn
  (nieco mylna może być informacja o ‘oficjalnej rejestracji’)

  - ISSN International Centre
  http://www.issn.org/

 3. Pingback: błaszyk-jarosiński » Blog Archive » Czy zbiórka w Internecie zawsze będzie zbiórką publiczną?

 4. NiSSeS

  Czy nie jest tak iż o częstotliwości ukazywania się (na ekranie monitora) bloga/witryny decyduje czytelnik? :)

Skomentuj