Zgodnie z informacją podaną przez „Gazetę Wyborczą” (świąteczna, 13-14 grudnia, dział: opinie/technologie. media. telekomunikacja) w dniu jutrzejszym ma zapaść decyzja w sprawie tzw. separacji funkcjonalnej TP S.A. W weekendowym wydaniu GW prezes TP S.A., p. Maciej Witucki, przedstawia argumenty za niedokonywaniem podziału TP na część hurtową i detaliczną. Zainteresowanych stanowiskiem przeciwnym, tj. opowiadającym się za separacją funkcjonalną TP S.A. odsyłam do treści raportu o zasadności podziału TP.

Krzysztof Jarosiński