Dziś na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pojawił się komunikat prasowy zatytułowany: „Telekomunikacyjne pułapki”. Jak wynika z jego treści UOKiK przeprowadził badanie wzorców umów wykorzystywanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych przy zawieraniu umów z konsumentami. W wyniku przeprowadzonej kontroli UOKiK stwierdził nieprawidłowości w treści umów zawieranych z abonentami przez wszystkich skontrolowanych operatorów telefonii stacjonarnej (UPC, Dialog, Toya, Aster, Tele2, Netia, Vectra, Multimedia oraz GTS Energis). Jak zastrzega UOKiK kontrola nie objęła swym zakresem podmiotu dominującego na rynku – Telekomunikacji Polskiej S.A.

Zastrzeżenia UOKiK budzą przede wszystkim praktyki operatorów w zakresie różnicowania opłat za zmianę taryfy, postanowienia wzorców umów dotyczące rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych, zasady naliczania określonych opłat dodatkowych, ograniczanie przez operatorów odpowiedzialności w przypadku wystąpienia przerw w świadczeniu usługi.

Jak informuje UOKiK:

Należy podkreślić, że część przedsiębiorców zadeklarowała chęć współpracy i dobrowolnie dokonała zmian w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Przeciwko czterem operatorom: Dialog, Toya, Aster i Tele2, którzy nie zastosowali się do zaleceń UOKiK, wszczęte zostały postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Ponadto w stosunku do dwóch operatorów – Aster, Toya – skierowane zostały pozwy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów„.

 Więcej informacji na stronach UOKiK.