W ramach pierwszych ?Otwartych konsultacji prawnych dla twórców Start-Upów’, przeprowadziliśmy wczoraj interesujące rozmowy z trzema pierwszymi ich uczestnikami. Tematyka konsultacji koncentrowała się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z prawami i obowiązkami twórców utworów (w tym w szczególności programów komputerowych), wymogami wynikającymi z prawa autorskiego i skutkami ich zaniechań, licencjami open source, prawną ochroną pomysłów, a także obowiązkami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną.

Konwencja, jaką przyjęliśmy, tj. pół godziny na jedną osobę/zespół osób pozwala w niektórych przypadkach omówić jedynie najbardziej istotne problemy prawne lub zagadnienia, jakie interesują danego uczestnika konsultacji. Cieszy nas fakt, że wszystkie osoby, z którymi wczoraj rozmawialiśmy, zadeklarowały chęć ponownego pojawienia się na naszych konsultacjach i rozwinięcia innych wątków, na których omówienie nie starczyło czasu.

W związku z tym, że szczegółowa informacja o pierwszych ?Otwartych konsultacjach prawnych dla twórców Start-Upów’ pojawiła się w Internecie w dniu 25 listopada, a już w dniu 27 listopada przeprowadziliśmy rozmowy z zainteresowanymi, zawiadamiamy, że:

drugie spotkania w ramach ?Otwartych konsultacji prawnych dla twórców Start-Upów’ odbędą się w siedzibie Kancelarii Prawnej Renata Urowska i Wspólnicy sp.k. (Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, V piętro), w czwartek, 11 grudnia 2008 r *.

 

Start o godz. 16:30. Przewidywany czas trwania ok. 1,5 godziny (w dużej mierze będzie to zależało od zainteresowania).

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w konsultacjach mailowo: konsultacje@urowska.com.pl. Na wypadek, gdyby zgłosiła większa liczba chętnych, powiadomimy zainteresowanych o kolejnych terminach spotkań.

 

O formule konsultacji znajdziecie więcej informacji w moim poprzednim poście.

Konsultacje prawne dla Start-Upów odbywają się w ramach projektu POLAK 2.0 organizowanego przez netguru sp. z o.o. w partnerstwie prawnym z Kancelarią Prawną Renata Urowska i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Poznaniu.* Jeżeli z przyczyn od nas niezależnych termin konsultacji miałby ulec zmianie, informacja o tym pojawi się niezwłocznie na stronach: http://www.urowska.com.pl, http://barcamp.pl/, http://democamp.pl/, http://blaszyk-jarosinski.pl/.