Jeden z czytelników naszego bloga – Piotr – zadał następujące pytanie:

A co w sytuacji gdy mam domenę z renomowana nazwą np. adidas.net.pl i prowadzę na niej sklep internetowy sprzedający tylko i wyłącznie oryginalne buty adidasa? Czy wówczas adidas może przejąć ?moją’ domenę? Zakładam, że nie mam z adidasem żadnej umowy a jedynie kupuję buty w hurtowni i sprzedaję je w sklepie internetowym. Czy fakt, że działam w dobrej wierze (sprzedaję produkty tej marki) wystarczy żeby ?ochronić’ swoją domenę przed utratą?

Przypadek do rozważenia na tyle ciekawy, że warto poświęcić mu odrębny post.

W mojej ocenie, przy założeniu, że zaistniałby opisany stan faktyczny, spółka adidas AG miałaby podstawy dochodzić przed sądem polubownym stwierdzenia, że w wyniku rejestracji domeny adidas.net.pl zostały naruszone jej prawa. Opcjonalnie spółka AG byłaby uprawniona, w braku spełnienia jej żądań, np. dokonania cesji praw do nazwy domeny, dochodzić odpowiednich roszczeń przed sądem powszechnym.

Nie ulega dla mnie wątpliwości, że oznaczenie ?adidas’ jest nie tylko w Polsce powszechnie rozpoznawalne. Ponadto istnieją podstawy, by twierdzić, że niezależnie od tego, że jest to oznaczenie powszechnie znane, to z tym oznaczeniem wiąże się znaczna renoma, jaką spółka adidas AG wypracowała sobie przez dziesiątki lat obecności na rynkach.

Istotną okolicznością jest także to, że adidas AG jest uprawnionym z rejestracji szeregu znaków towarowych, słownych i słowno-graficznych, z oznaczeniem ?adidas’ (odsyłam zainteresowanych do baz danych Urzędu Patentowego RP). Tak, jak wspomniałem, są to znaki towarowe powszechnie znane i z dużą dozą prawdopodobieństwa – renomowane.

W świetle przytoczonych okoliczności używanie w nazwie domeny oznaczenia ?adidas’ z całą pewnością wymaga zgody uprawnionego – adidas AG. W przeciwnym wypadku byłoby to z pewnością bezprawne korzystanie z renomy jej znaków towarowych, w tym stwarzanie pozorów istnienia związków pomiędzy rejestrującym domenę a spółką adidas AG, np. handlowych.

Na marginesie należy wskazać, że ustawa – Prawo własności przemysłowej w art. 156 ust. 1 pkt 3 przewiduje, że:

Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie (…) zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi;

Aczkolwiek w opisanej sytuacji nie ma możliwości skorzystania z ?dobrodziejstwa’ tej regulacji prawnej.

Poza tym, nie zapominajmy o prawie do firmy spółki adidas AG. Z tego tytułu również służą jej odpowiednie roszczenia.

Reasumując, rejestracja domeny adidas.net.pl, w opisanych przez czytelnika okolicznościach, stanowi w mojej ocenie naruszenie praw wyłącznych adidas AG.