Dziś w serwisie Webhosting.pl ukazała się artykuł Tomka Olecha „GIODO: zdjęcie, imię oraz nazwisko na Naszej-Klasie to nie dane osobowe” opisujący decyzję Generalnego Inspektora z dnia 5 września br. (DOLiS/DEC 515/08/22858,22857), w której uznał, że umieszczone bez naszej zgody nasze dane nie podlegają ochronie. Decyzja zapadła na wniosek Tomasza W. z Warszawy o ponowne rozpatrzenie sprawy szeroko komentowanej jakiś czas temu  ( chociażby Vagla.pl).

Rozpatrując sprawę GIODO postanowił w ogóle nie odnosić się do tego, co napisał w zaskarżonej decyzji.   Zapewne trudno byłoby bronić tak niespójnie wyrażonego stanowiska. Stwierdził więc, że dane skarżącego umieszczone w serwisie Nasza-Klasa a więc imię i nazwisko oraz zdjęcie nie stanowią danych osobowych podlegających ochronie, bowiem nie pozwalają na identyfikację osoby a przynajmniej nie „bez zaangażowania niewspółmiernych kosztów, czasu i działań”. Fakt, iż dane te  pozostają ze względu na specyfikę serwisu w ścisłym związku z takimi danymi jak numer szkoły do której uczęszczał skarżący, nazwisko wychowawczyni, nazwiska kolegów, rocznik okazał się dla GIODO bez znaczenia.

W moim przekonaniu GIODO nie ma racji. Dane umieszczone w Serwisie Nasza-Klasa pozwalają bowiem na identyfikację Tomasza W., jako osoby, która chodziła do określonej szkoły, do określonej klasy, w określonym czasie. Można z dużym prawdopodobieństwem ustalić wiek tej osoby. Co prawda nie może uczynić tego każdy, jednak nie jest to warunkiem uznania danych za dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Wystarcza, że dane dotyczą możliwej do zidentyfikowania osoby. Stąd też trudno o jakiekolwiek logiczne uzasadnienie takiego stanowiska GIODO. Przypomnę, że jeszcze w maju w uzasadnieniu do ponownie rozpatrywanej decyzji GIODO pisał: „informacje o imieniu i nazwisku Skarżącego oraz informacje o szkole i klasie, do której uczęszczał w połączeniu z jego wizerunkiem umożliwiają identyfikację Skarżącego, a tym samym są danymi osobowymi…”

Do tego czy Nasza-Klasa przetwarza dane, czy też ich nie przetwarza, a także czy jest administratorem danych czy nie jest GIODO się nie odniósł. Nie musiał. Uznał po prostu, że sprawy nie ma, bo nie ma danych osobowych i postępowanie umorzył. Więcej  w artykule Tomka.