Niedawno na stronie Generalnego Inspektora Danych Osobowych zamieszczono komunikat, że Polska z 43% wynikiem znalazła się na pierwszym miejscu wśród państw członkowskich Unii Europejskiej, deklarując najwyższą świadomość praw związanych z ochroną danych osobowych. Niezły wynik można by powiedzieć. Ale czy rzeczywiście?

Dane, które przytaczam w poście pochodzą z przeprowadzonego przez Eurobarometr na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Komisji Europejskiej badania na grupie ponad 27 tysięcy losowo wybranych osób, w wieku powyżej 15 lat, zamieszkujących 27 państw członkowskich UE. Zgodnie z jego wynikami jesteśmy krajem, który posiada bardzo wysoką wiedzę na temat ochrony danych osobowych. Niestety z naszą wiedzą nie zawsze w parze idzie nasze postępowanie, w szczególności jeśli chodzi o bezpieczeństwo w sieci.

74% badanych Polaków jest świadomych faktu, że organizacje zbierające dane osobowe mają obowiązek informowania osoby, których dane dotyczą, o celu zbierania danych osobowych oraz ich ewentualnym, dalszym wykorzystaniu. Wynik ten stawia Polskę na trzecim miejscu, tuż po Rumunii i Słowenii. Polska znajduje się także powyżej średniej pod względem świadomości obywateli, którzy wiedzą, że dane mogą być przekazywane do państw trzecich jedynie wtedy, gdy państwa te gwarantują równoważny poziom ochrony danych. Niestety tylko 55% Polaków wykazuje troskę o dane osobowe ujawniane w Internecie, co plasuje Polskę na jednym z ostatnich miejsc wśród państw członkowskich. Oznacza to dalszą potrzebę edukacji w zakresie zagrożeń dla danych osobowych, jakie niesie ze sobą korzystanie z sieci. Na pewno widać pewien postęp u Polaków w zakresie znajomości narzędzi i oprogramowania służącego do poprawy ochrony danych osobowych w Internecie, obserwuje się również znaczący wzrost świadomości prawnej w tym zakresie – i bardzo dobrze. Jeśli „liczby nie kłamią”, raport ten pokazuje, że jest dobrze, ale nie na tyle żeby zaprzestać dalszych działań na rzecz ochrony danych osobowych.

 

Źródło: www.giodo.gov.pl